- Reklama -

Szkoła dla dzieci ze spektrum autyzmu w Biłgoraju

Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju jest jedyną szkołą specjalną w powiecie biłgorajskim. Edukacją obejmuje dzieci i młodzież z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również dzieci z autyzmem. W skład Zespołu wchodzą również:

·  Szkoła Podstawowa Specjalna

·  Gimnazjum Specjalne

·  Szkoła Przysposabiająca do Pracy

·  Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

 

Od kilku lat szkoła oferuje możliwość edukacji dzieciom ze spektrum autyzmu. Tutaj w małych klasach, od dwóch do czterech osób mogą uczyć się dzieci z autyzmem w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 Szkoła  dla dzieci z autyzmem

Powstała na prośbę rodziców, którzy pragną objąć swoje dziecko specjalistyczną pomocą i zadbać o to, aby jego zajęcia edukacyjne były ciekawe, urozmaicone i przyjemne.

 

Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, które wykazują różne nietypowe zachowania, np.

· Echolalie (powtarzanie słów lub zdań)

· Bezustanne mówienie tylko na jeden temat

· Obojętność na otoczenie

· Śmiech, chichot nieadekwatny do sytuacji

· Napady złego nastroju, złości bez powodu

· Wyrażanie potrzeb przez używanie ręki dorosłego

· Brak kontaktu wzrokowego

· Dążenie do monotonii, opór przed zmianami

· Nietypowe układanie zabawek i przedmiotów, nietypowe zabawy przedmiotami

· Niechęć do dotykania, przytulania

· Brak strachu przed zagrożeniem

· Trudności w kontaktach z innymi dziećmi

A poprzez to:

· nie odnajdują się w szkołach i klasach integracyjnych ze względu na trudności w nauce lub problemy z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole.

· po skierowaniu na zajęcia indywidualne w szkole nie mają możliwości rozwijać swoich kompetencji społecznych i nawiązywać przyjaźni.

· nie lubią lub ze względu na swoją wrażliwość, nie mogą uczęszczać do szkoły masowej.

· potrzebują indywidualnego podejścia pedagogów i programu nauczania dopasowanego do swoich zainteresowań.

 

Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego oraz autorskie programy edukacyjne (edukacyjno-terapeutyczne) wychodzące naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z autyzmem.

Misją szkoły jest zapewnienie uczniom warunków zrównoważonego rozwoju w bezpiecznym środowisku. Pomagamy dzieciom odkrywać i rozwijać swoje talenty w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji. Kładziemy nacisk na naukę samodzielności ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji potrzebnej do dalszej edukacji. U nas dzieci odnajdują przyjaciół, zrozumienie i akceptację.

Szkoła zatrudnia doświadczonych pedagogów specjalnych, terapeutów, neurologopedów, psychologa i innych specjalistów: terapeutów integracji sensorycznej, terapeutę ruchowego, którzy zadbają o to, by Państwa Dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki, rozwoju, terapii i rehabilitacji. Nasi nauczyciele wierzą, iż sukces edukacyjny ucznia zależy od zrozumienia problemów dziecka, od ich tolerancji, wyrozumiałości i akceptacji faktu, że dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga większego wsparcia i zaangażowania z ich strony. W każdej klasie pracuje wychowawca koordynujący pracę całego zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomoc nauczyciela. Praca z uczniem jest zindywidualizowana. Aby dotrzeć do dzieci z autyzmem poszukujemy niekonwencjonalnych sposobów, dlatego w naszej szkole pracuje również pies terapeuta, którego dzieci uwielbiają i wykonują przy nim nawet najtrudniejsze ćwiczenia.

Co nas wyróżnia?

· Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z nim opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniając potrzeby i możliwości danego dziecka;

· Miejsce nauki i proces nauczania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb ucznia;

· Możliwość realizacji nauczania w formie indywidualnej zarówno w domu jak i w szkole;

· Bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych i specjalistycznych;

· Model edukacji oparty na doświadczeniu;

· Informacje słowne poparte tekstem pisanym, obrazem, ilustracją lub filmem;

· Nowe pojęcie lub materiał abstrakcyjny przedstawiany jest w sposób możliwie najbardziej konkretny;

- Reklama -

· Kreatywne wykorzystanie zainteresowań ucznia;

· Wspomaganie rozwoju komunikacyjnego dziecka;

· Praca na bazie pozytywnych wzmocnień;

· W ocenianiu oddzielamy te obszary, w których trudności wynikają z zaburzeń;

· Zachęcamy i wspieramy włączanie się dziecka do grupowych zajęć, gier i zabaw;

· Strukturyzacja zajęć, dnia, tygodnia.

 

Metody i techniki pracy z uczniami:

· metoda integracji sensorycznej

· metoda symultaniczno-sekwencyjna (pot. krakowska)

· metoda indywidualnej stymulacji słuchu dr Kjelda Johansena IAS

· terapia czaszkowo-krzyżowa

· zintegrowana terapia taktylna (praca z ciałem), masaż Dotyk Motyla

· Trening Umiejętności Społecznych

· plany dnia i aktywności, wizualizowanie poleceń

· system komunikacji PECS, AAC, MAKATON

· techniki komputerowe, gry multimedialne

· metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

· Kinezjologia Edukacyjna Paula Denissona

· metoda M. Ch. Knillów

· techniki relaksacyjne, masaże

· metoda Affolter

· metoda ośrodków pracy i dobrego startu

· terapia behawioralna

· muzykoterapia

· zajęcia na basenie

· dogoterapia, hipoterapia

· metoda Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) stosowana na lekcjach j. angielskiego

 

Staramy się również, aby dzieci budowały relacje i więzi między sobą poprzez wspólny udział w wydarzeniach z życia szkoły. W tym celu oferujemy szeroką gamę zajęć grupowych, integracyjnych, okolicznościowych oraz ciekawe wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, a tekże od tego roku zieloną szkołę, podczas których uczniowie uczą się samodzielności w naturalnym środowisku społecznym.

Uczniowie w naszej szkole mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestnicząc w wycieczkach, zajęciach tanecznych, kulinarnych oraz kołach zainteresowań o charakterze sportowo-rekreacyjnym (zajęcia rekreacyjne na basenie oraz zajęcia z hipoterapii) i artystycznym. Szkoła oferuje w ciągu roku szkolnego mnóstwo atrakcyjnych zajęć integracyjnych dla wszystkich uczniów, zgodnie z kalendarzem wydarzeń. Mają one charakter imprez muzycznych, teatralnych, plastycznych, zajęć plenerowych, wycieczek edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych oraz spotkania z kulturą i sztuką. Terapia i nauka jest realizowana w ścisłej współpracy z rodzicami. 

 

Nabór uczniów do wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu odbywa się przez cały rok szkolny.

Szczegółowe informacje mogą uzyskać Państwo w siedzibie szkoły przy ul. „Wira” Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju (w dawnym budynku UMCS). 

Tel. sekretariat 84 627 49 64,  dyrektor: 502 350 931

strona

http://www.zss.bilgo.pl/

Jesteśmy również na Facebooku

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

/Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju/

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.