- Reklama -

Szansa na reaktywację

W gminie Frampol opracowano już projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Za obszar rewitalizacji uznano miejscowości Korytków Mały, Teodorówka oraz część miasta Frampol. Teraz zainteresowani tematem mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych, które ruszyły 3 kwietnia i potrwają do 5 maja br. Uwagi można składać pisemnie bądź osobiście we frampolskim urzędzie miejskim. W ramach konsultacji społecznych 19 kwietnia 2017 roku, o godzinie 17.00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Frampolu odbędzie się spotkanie, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Na stronie internetowej gminy będzie dostępna też ankieta, którą można wypełniać i przesyłać do 24 kwietnia. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Korytkowa Małego, Teodorówki i Frampola? Co trzeba koniecznie zmienić w tych miejscowościach? Według opracowanego dokumentu w Korytkowie Małym występuje bardzo duże bezrobocie. Nie są to jedyne problemy tej miejscowości. Mieszkańcy wskazują duże ubóstwo i problemy dotykające rodziny, np. eurosieroctwo, patologie oraz nierówne szanse w edukacji dzieci i młodzieży. Mieszkańcom nie podoba się też to, że osoby starsze i niepełnosprawne są wyizolowane ze środowiska. W miejscowości znajdują się też budynki, które wymagają remontu i pomysłu na ich wykorzystanie. Są to: budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej, remiza strażacka ze świetlicą wymagająca remontu i doposażenia.

- Reklama -

W porównaniu z innymi miejscowościami gminy w Teodorówce najgorzej wypadają wskaźniki kapitału społecznego oraz bierność mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono pomysły związane z działaniami z zakresu turystyki, rekreacji, tworzenia stowarzyszeń oraz szeregu wydarzeń o charakterze społecznym. Zdaniem mieszkańców wiele by się zmieniło, gdyby zdegradowany budynek byłej świetlicy został wyremontowany. 

Natomiast we Frampolu najgorzej wypadają wskaźniki niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Problem ten przybiera bardzo duże rozmiary w porównaniu z innymi miejscowościami. Nie bez znaczenia jest też duża przestępczość i ubóstwo mieszkańców. Zdaniem mieszkańców na terenie miasta istnieje niewielka ilość miejsc do wspólnego spędzania czasu, samorozwoju, dodatkowej edukacji czy zaangażowania. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest nieprzystosowany do liczby inicjatyw, jakie odbywają się w mieście wielkości Frampola. W zasobach gminy oraz parafii są odpowiednie budynki, ale ich stan techniczny jest niezadowalający i bez modernizacji nie będą mogły pełnić potrzebnych funkcji. Mieszkańcy i lokalni liderzy mają wiele pomysłów, aby zmobilizować frampolskie społeczeństwo, lecz na przeszkodzie stoi brak zaplecza lokalowego. Zgłoszono np. przełomowe dla rozwoju turystyki pomysły na wykorzystanie starej zabytkowej plebanii, stworzenia przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie rynku i przyległych ulic. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że obiekt MGOK, stara plebania wraz z ogrodem, rynek oraz przyległe ulice, obiekt starej przychodni, gimnazjum oraz obiekty sportowe wymagają inwestycji i remontów. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.