Szansa na energię ze słońca

Burmistrz Frampola zaprasza mieszkańców do składania wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania na zakup i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła.
 Obecnie mieszkańcy mogą składać deklarację dotyczące woli uczestnictwa w projekcie. Jednak realizacja inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Środki na inwestycję mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Planowana realizacja inwestycji przypada na lata 2020-2021.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1) Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych.

2) Uczestnikiem projektu może być właściciel/współwłaściciele nieruchomości położonej na terenie Gminy Frampol (wymagany nr działki). W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

3) Osoba zgłaszająca gotowość udziału w projekcie musi złożyć deklarację dotyczącą udziału w danym projekcie w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy i wielkości stosownej instalacji (fotowoltaicznej, solarnej) oraz pomp ciepła i kotłów na biomasę.

4) Źródła ciepła oraz instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej — muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

5) Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

6) Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w danym projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie ze względu braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub formalnych.

Deklarację należy złożyć osobiście, w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Zamojska 13 pok. nr 3 w terminie od 20 maja do 07 czerwca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Druki można pobrać ze strony internetowej www.frampol.pl lub można je otrzymać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim we Frampolu, ul. Zamojska 13, 23-440 Frampol oraz  Sołtysów poszczególnych miejscowości.

Osobą do kontaktu ze strony Gminy w powyższej sprawie jest: – Pani Sylwia Sokołowska — Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju, tel. 84 685 75 09.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.