- Reklama -

„Szansa dla młodych”

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY  zaprasza do udziału w projekcie:

Dla kogo?

Osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Mieszkańcy powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, M.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, M.Zamość.

 

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu?

I.  Zindywidualizowanie wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu, w tym :

 a) poradnictwo psychologiczno–zawodowe

 b) poradnictwo zawodowe

II.  Wsparcie szkoleniowe umożliwiające zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji.

Miejsce i tematyka szkolenia: Biłgoraj

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera –  104 godz.

III.  Pośrednictwo pracy

IV.  Staże zawodowe (4 miesiące)

Co oferujemy?

- Reklama -

· stypendium szkoleniowe i stażowe

· zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

· ubezpieczenie NNW

· poczęstunek w trakcie zajęć

· opracowanie Indywidualnego Planu Działania

· opracowanie CV i listu motywacyjnego

· prezentację metod i narzędzi poszukiwania pracy

· materiały edukacyjne i szkoleniowe

· zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Filia w Zamościu, ul. Pereca 2, (budynek Rektoratu PWSZ) pok. 7, 8, 9,

tel. 84 – 627 18 32; 84-627 11 91

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.