- Reklama -

Świętowanie w Turobinie

3 maja obchodzona jest rocznica przyjęcia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. W Turobinie 3-majowe świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w intencji Ojczyzny.

Świętowanie, skromniejsze niż zwykle, rozpoczęło się w kościele parafialnym. Ks. dziekan Władysław Trubicki odprawił Mszę świętą w intencji Ojczyzny. Następnie zgromadzono się w Parku im. Armii Krajowej w Turobinie. Wspólnie odśpiewano hymn i złożono wiązanki kwiatów, aby upamiętnić wydarzenia sprzed 229 lat.

Kilka słów do zebranych skierował Andrzej Kozina, wójt gminy Turobin. – Jak co roku zgromadziliśmy się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej w Turobinie, aby uczcić 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziś, niestety, musi się to odbyć trochę skromniej niż zwykle – mówił. Przypomniał, że w 1772 roku trzy sąsiadujące z Rzeczpospolitą mocarstwa dokonały I rozbioru Polski. Wykorzystały osłabienie naszego państwa, wynikające m.in. z braku reform, armii, złego ustroju. – Mimo tej złej sytuacji w 1788 roku udało się zawiązać Sejm Czteroletni, którego wynikiem było uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku. Autorami tej ustawy zasadniczej byli Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski. Założeniami tego dokumentu było przede wszystkim zniesienie liberum veto i wolnej elekcji, ustanowienie monarchii dziedzicznej, utworzenie 100-tysięcznej armii do obrony granic, podział władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Nadano prawa chłopom i mieszczanom oraz ustanowiono podatki. Niestety, obce mocarstwa były niezadowolone z tego powodu, że Polska stawała się silna dzięki reformom – mówił wójt. Dodał, że już w 1792 roku cześć magnaterii zawiązała konfederację targowicką, nad którą pieczę przejęła caryca Katarzyna. Na ziemie polskie wkroczyła armia rosyjska. Wynikiem wojny był II rozbiór Polski w 1793 roku i podział części terytorium Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję i Prusy. Natomiast w 1795 roku nastąpił III rozbiór Polski, w wyniku czego Rzeczpospolita zniknęła na 123 lata z map Europy. – Konstytucja z 1791 roku jednak dała Polakom nadzieję na stworzenie silnego Państwa i mimo rozbiorów motywowała ich do zrywów niepodległościowych. I tak dzięki silnym działaniom przywódczym Józefa Piłsudskiego w roku 1918, 11 listopada udało się odzyskać wolność, suwerenność i niepodległość – dodał wójt.

Warto pamiętać, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, znowelizowana funkcjonuje w Polsce do dziś. – Konstytucja w swej istocie wskazuje, że suwerenem jest naród. Naród sprawuje władzę zwierzchnią przez swoich przedstawicieli, wybierając ich w wyborach równych, niezależnych, powszechnych i wolnych. Taką władzę mają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej – mówił. Ustawa zasadnicza dzieli władzę na sądowniczą, sprawowaną przez sądy i trybunały, ustawodawczą przez parlament, czyli Sejm i Senat, oraz wykonawczą, którą sprawuje Rada Ministrów oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

- Reklama -

Andrzej Kozina podkreślił, że Polacy dzięki wyborom wolnym, bezpośrednim, suwerennym i powszechnym mają wpływ na kreowanie rzeczywistości. – To przedstawiciele sprawujący władzę podejmują decyzje, które wpływają na nasze życie, a właśnie to jest zawarte w Konstytucji – dodał.
Na zakończenie uroczystości przed pomnikiem złożono kwiaty.

.

red.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.