- Reklama -

„Jedynka” świętowała Dzień Patrona

W piątek 31 maja społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju uroczyście obchodziła Dzień Patrona. Jest to duże święto w życiu szkoły zarówno dla dyrekcji, uczniów, nauczycieli, rodziców jak i pracowników tej szkoły.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, którą sprawował ks. Krystian Bordzań.
Uroczyste obchody Dnia Patrona stały się już tradycją Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie przypominają wówczas najważniejsze fakty z życia Prymasa. Pozwala to na utrwalanie takich ideałów jak dobro, prawda, miłość, sprawiedliwość, którym Stefan Wyszyński poświęcił swoje życie. Tak  było również w miniony piątek 31 maja, Mszę świętą poprzedziła prezentacja oraz krótka inscenizacja dotycząca życia Patrona szkoły.
Kardynał Stefan Wyszyński był człowiekiem, o którym mówiono: Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec Narodu. Jego umiłowanie Ojczyzny i narodu, wielka mądrość i wrażliwość, z jaką odnosił się do spraw ojczystych, służyły dobru wspólnemu. Służył on bez względu na sytuacje i okoliczności. Często powtarzał: „Czas to miłość”. W roku 2001 przypadała setna rocznica urodzin i dwudziesta rocznica śmierci Kardynała Wyszyńskiego. Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosiły go Rokiem Prymasa Tysiąclecia. W Szkole Podstawowej nr 1 obudziła się wówczas twórcza dyskusja – Może przyjąć imię? Patrona? Kim ma być ta osoba? Dyrektor szkoły Marian Kurzyna, podejmując decyzję o wyborze tego a nie innego patrona, miał świadomość, że Kard. Stefan Wyszyński był wybitną postacią nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku. Nadanie imienia szkole było pięknym świętem, które zapamiętane zostanie na zawsze. Osiemnastego czerwca 2001 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Biłgoraju otrzymała sztandar i imię Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Sztandar to swoisty drogowskaz dla uczniów i nauczycieli. Dla społeczności szkolnej stał się symbolem przynależności do Polski – Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Wybierając Prymasa Tysiąclecia na Patrona szkoły zdawaliśmy sobie sprawę, że taki wybór zobowiązuje nas wszystkich, zarówno uczniów jak i nauczycieli, zwłaszcza że na sztandarze umieściliśmy zawsze aktualne słowa Kardynała Wyszyńskiego: „Dla nas, po Bogu, największa miłość, to Polska”. To przesłanie Patrona stało się misją naszej szkoły, a dla uczniów i nauczycieli drogowskazem na drodze do dalszego życia. W tym też kierunku prowadzona jest działalność szkoły, spośród której na szczególne podkreślenie zasługuje nasza praca na polu turystyki i krajoznawstwa – umiłowanie dużej Ojczyzny jaką jest Polska, i tej małej Ojczyzny – naszego najbliższego regionu.
Młodzi ludzie potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów. Z biografią naszego Patrona, jako wzorem postaw patriotycznych, uczniowie zapoznają się podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych, biorąc udział w konkursach wiedzy, spotkaniach ze świadkami życia i nauczania Prymasa Tysiąclecia, wycieczkach klasowych i szkolnych do miejsc związanych z osobą Patrona, uroczystościach szkolnych przygotowywanych w niekonwencjonalny sposób lub korzystając z bogatego księgozbioru biblioteki. Nasi wychowankowie pamiętają o słowach Prymasa: Od siebie trzeba wymagać najwięcej. Wszelkie uroczystości, np. Dni Patrona czy Święta Narodowe, są okazją do prezentowania postawy szacunku wobec symboli narodowych, religijnych oraz godnego zachowania się czytamy na stronie internetowej szkoły nr 1 w Biłgoraju.

(źródło: https://sp1.lbl.pl/)

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.