kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Stwórz z policją mapę zagrożeń

- Reklama -

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Mapy zagrożeń powinny służyć wymianie informacji między mieszkańcami danej społeczności z Policją. – Jest to program, który został wprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli ktoś chciałby swoim głosem wskazać miejsca, które miały być zagrożone, może to zrobić za pomocą Internetu – mówi podinsp. Marek Jamroz, zastępca komendanta powiatowego policji w Biłgoraju. W czwartek (22 września) takich zgłoszeń na teren powiatu było 16, dzień później 23. – Przyglądamy się temu programowi i chcemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Ma to nam wszystkim policji i społeczeństwu usprawnić temat bezpieczeństwa – tłumaczył. Zaznaczył, że nie jest to narzędzie interwencyjne. Jeśli ktoś się spodziewa, że kliknie w dane miejsce, zgłosi problem i natychmiast pojawi się tam policja, jest w błędzie. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. – To ma pokazać jak diagnozować zjawisko na danym terenie – tłumaczył.

Jakie dotychczas problemy zgłosili mieszkańcy? Należą do nich: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (okolice Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju, Park Solidarności, Park Nowakowskiego, gm. Potok Górny), zła organizacja ruchu (ul. Kościuszki – okolice Szkoły Muzycznej), nieprawidłowe parkowanie (ul. M. Konopnickiej, ul. T. Kościuszki, ul. Ogrodowa), przekraczanie dozwolonej prędkości (Stary Bidaczów, trasa Różaniec – Wola Różaniecka gm. Tarnogród)

urząd MArszałkowski projekt

Informacje zaznaczone na mapie mają za zadanie rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaj zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji dotyczących tworzenia komisariatów i posterunków policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje pozyskiwane od społeczeństwa oraz  informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji. Problemy można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.