Moto Tech

- Reklama -

Stworzą mapę zagrożeń. Trwają konsultacje

Konsultacje społeczne są jednym z elementów tworzących mapy zagrożeń. Poświęcone zostały tworzeniu wykazu miejsc zagrożonych przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami uciążliwymi społecznie, który będzie uwzględniany w planowaniu codziennej służby funkcjonariuszy Policji. Rozpoczęte konsultacje społeczne w powiecie biłgorajskim odbywają się we współpracy z samorządami, przedstawicielami społeczeństwa oraz podmiotami podejmującymi działania na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa w poszczególnych gminach.

- Reklama -

Mapy zagrożeń mają przedstawić jak na danym terenie postrzegane jest bezpieczeństwo oraz ewentualne zagrożenia. W powiecie biłgorajskim trwają prace nad powstaniem map zagrożeń. Konsultacje społeczne, które mają doprecyzować mapy pod względem poczucia bezpieczeństwa, odbyły się wspólnie z samorządami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności w Aleksandrowie, Biłgoraju i w gminie Biłgoraj. W najbliższym czasie będą kontynuowane na terenach poszczególnych gmin powiatu biłgorajskiego. Tworzone w rezultacie m.in. konsultacji społecznych mapy zagrożeń mają odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby jak również wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli, zawierać prognozy zagrożeń również w związku z organizacją różnorodnych imprez, oraz być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

Konsultacje społeczne poświęcone są zapowiedzianej przez MSWiA budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. Konsultacje odbywają się we wszystkich województwach, powiatach oraz gminach. Stworzone następnie mapy zagrożeń mają pozwolić na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w określone miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. Mapy będą narzędziem diagnozy kwartalnej bezpieczeństwa na danym terenie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.