- Reklama -

Studiuj Neurologopedię

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

 

Dla kogo przeznaczone są studia? Studia przeznaczone są dla logopedów, którzy uzyskali tytuł w ramach studiów magisterskich oraz absolwentów studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przygotowującej do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego. Student uzyskuje uprawnienia do pracy na oddziałach szpitalnych i placówkach specjalnych.

Zajęcia realizowane w ramach studiów neurologopedycznych podzielone są na trzy bloki tematyczne: medyczne, lingwistyczne oraz logopedyczne z uwzględnieniem specyfiki pracy z pacjentem z uszkodzeniem układu nerwowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, napisanie i obrona pracy – studium przypadku.

 

- Reklama -

Studia trwają trzy semestry. Prowadzone są studia w trybie niestacjonarnym, zajęcia odbywają się w Zamościu (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu, możliwość zajęć praktycznych w inne dni).

 

PROGRAM: Neurolingwistyka, Neuropsychologia, Diagnoza neurologopedyczna, Elementy psychiatrii dziecięcej, Elementy neurologii dziecięcej, Opóźniony rozwój mowy, Oligofrenologopedia, Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi, Autyzm, Mutyzm, Elementy neurologii dorosłych, Elementy psychiatrii dorosłych, Afazja, Dyzartria, Wczesna interwencja logopedyczna, Dysfagia, Diagnoza i terapia jąkania, Zaburzenia mowy u pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi, Mowa pacjenta laryngektomowanego, Metody pracy wspomagające terapię neurologopedyczną u dzieci i dorosłych, Dyzartria dziecięca, Afazja dziecięca, Zaburzenia mowy u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi, AAC, Seminarium dyplomowe, Praktyki asystenckie.

 

KOSZT STUDIÓW: 5 400 zł (3 x 1 800 zł – możliwość opłat w 15 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

 

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.