Studenci nie chcą stracić stypendium

Na rok akademicki 2019/2020 największe rzeszowskie uczelnie zmieniły zasady przyznawania stypendiów socjalnych. Żądają w dokumentacji zaświadczeń z miejskich ośrodków pomocy społecznej.

Miejskie ośrodki pomocy społecznej nie zostały w żaden sposób poinformowane o tej sytuacji, a studenci są zdezorientowani. Pracownicy ośrodków już zauważyli wpływ wniosków i uważają, że będzie ich jeszcze więcej, ponieważ studenci na dostarczenie tego dokumentu mają czas do początku października. Nie zostały im jednak przedstawione wzory zaświadczeń, jakich student potrzebuje, a to utrudnia sprawę. Wiemy jedynie, że zwrócić trzeba uwagę na treść zaświadczenia. Musi ona dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Pracownicy nie mogą w rodzinie każdego studenta zrobić wywiadu środowiskowego, ponieważ robi się to jedynie w sytuacjach wyjątkowych. A takie właśnie wymogi wynikają z oświadczeń rzeszowskich uczelni.

Obecnie pracownicy MOPS-ów mają możliwość wystawić zaświadczenia zawierające jednak mało szczegółów, czyli mogą podać jedynie te informacje, które posiadają na temat osoby wnioskującej. Jest to na przykład informacja, czy ktoś korzystał z pomocy MOPS-u, czy nie, ale dla uczelni nie jest to informacja wystarczająca.
Duża cześć młodzieży z powiatu biłgorajskiego studiuje w Rzeszowie. Z roku na rok zachodzą zmiany w dokumentacji, jaką trzeba złożyć, aby otrzymać stypendium socjalne. W tym roku zarówno Politechnika Rzeszowska, jak i Uniwersytet Rzeszowski zmieniły zasady ich przyznawania ze względu na wysokość dochodów na jedną osobę w rodzinie.

– W przypadku studenta, którego miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi – czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sporo studentów starających się o to stypendium to dzieci rolników, u których dochód jest wyliczany z ilości hektarów. Przez to ich dochód jest często niski i nie przekracza wystawionego progu, zwłaszcza jeśli rodzina zajmuje się tylko uprawą pola. Wiele osób uważa tę zmianę za dziwną, ponieważ nie każdy chce ubiegać się o pomoc z zewnątrz. Często powstrzymuje je duma czy chęć poradzenia sobie samemu. Nikt nie powinien wymuszać takiej decyzji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.