- Reklama -

Strzelają do dzików

Powiatowy lekarz weterynarii zarządził sanitarny odstrzał dzików. Z terenu dziesięciu kół łowieckich odstrzelonych zostanie 172 dziki.

Rozporządzenie, które zostało w tej sprawie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, nakazuje dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Liczba dzików przeznaczonych do odstrzału określona jest dla każdego obwodu łowieckiego.

Na dzierżawców lub zarządców nałożono też obowiązek niezwłocznego zgłaszania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii  każdego przypadku padnięcia dzika lub wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

- Reklama -

Zarządzono przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze tych obwodów łowieckich w ilości 172 sztuki dzików z podziałem na odstrzał: 23 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 247 – Koło Łowieckie nr 31 „Bażant” w Turobinie, 6 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 309 – Koło Łowieckie nr 69 „Bażant” w Bełżycach, 19 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 310 – Koło Łowieckie nr 46 „Bażant” w Biłgoraju, 24 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 312 – Koło Łowieckie nr 46 „Bażant” w Biłgoraju, 11 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 306 – Koło Łowieckie nr 28 „Rogacz” w Józefowie, 7 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 320 – Koło Łowieckie nr 28 „Rogacz” w Józefowie, 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 328 – Koło Łowieckie nr 58 „Towarzystwo Racjonalnego Polowania” w Zamościu, 8 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 296 – Koło Łowieckie nr 59 „Słonka” w Zwierzyńcu, 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 326 – Koło Łowieckie nr 59 „Słonka” w Zwierzyńcu, 6 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 264 – Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju, 6 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 282 – Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju, 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 321 – Koło Łowieckie nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju, 9 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 298 – Koło Łowieckie nr 10 „Leśnik” w Biłgoraju, 1 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 327 – Koło Łowieckie nr 10 „Leśnik” w Biłgoraju, 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 308 – Koło Łowieckie nr 3 Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa „Jeleń” w Lublinie, 1 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 311 – Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” w Lublinie, 18 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 297 – OHZ Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów do osiągnięcia gęstości populacji dzików na poziomie co najwyżej 0,01 osobnika/km2.

Zarządzono także zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

*

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.