- Reklama -

Strażacy z Tarnawy świętowali

5 maja 2019 r. odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Strażaka i pięknym jubileuszem 25 lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Małej. Rozpoczęły się od złożenia przez Komendanta Gminnego OSP Leszka Wojtasia uroczystego raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Biłgoraju Wiesław Kręt.

Po złożeniu raportu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie orkiestra dęta z Goraja odegrała hymn państwowy.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina powitał przybyłych na uroczystości gości: Księdza Dziekana Władysława Trubickiego, księdza Marcina Bogacza, Starostę Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju Wiesława Kręta, Prezesa Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Biłgoraju brygadiera Mieczysława Skurę, przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mroza i zastępcę przewodniczącego Zofię Łukasik, radnych Rady Gminy Turobin, radnych powiatowych, Marcina Kuliga i Jerzego Krasonia, byłych wójtów gminy Turobin, Stanisława Krzysiaka i Alfreda Sobótkę, dyrektora Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie o/Turobin, Stanisława Albiniaka, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jednostki OSP, sołtysów, mieszkańców Tarnawy Małej i wszystkich uczestników uroczystości.

Po powitaniu rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków, celebrowana przez Księdza Dziekana Władysława Trubickiego a homilię wygłosił ksiądz Marcin Bogacz. Duchowni podkreślali jak wielką rolę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa pełnią jednostki OSP. Mówili o odwadze i bezinteresowności. Strażacy, nierzadko narażając własne życie, ratują życie i zdrowie innych ludzi, zwierząt, mienie. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, wiedza i doświadczenie, gaszą pożary i zabezpieczają przed powodzią, usuwają skutki klęsk żywiołowych, biorą udział w poszukiwaniach zaginionych, ratują ludzi w wypadkach komunikacyjnych czy w innych zdarzeniach losowych. Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru kościelnego z kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie.

Po uroczystym błogosławieństwie głos zabrał Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, który w imieniu wszystkich zebranych wyraził wdzięczność za ofiarność  strażaków, nie tylko Jubilatów ale wszystkich jednostek gminy. Starosta zwrócił się też bezpośrednio do OSP z Tarnawy Małej z życzeniami bezpiecznego pełnienia służby, świetnego wyposażenia w nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy i kolejnych, pięknych jubileuszy. Po wystąpieniu  Starosty, druh Ryszard Bochniak odczytał historię OSP w Tarnawie Małej, po czym nastąpił długo wyczekiwany moment nagrodzenia strażaków za ich ofiarną służbę. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało odznaczenia państwowe za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Mieczysława Gałkę, Ryszarda Mroza, Stanisława Skibę.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Jan Kryk, Stanisłąw Błaszczak, Ryszard Kalamon i Wiesław Kula.

Medale wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt i Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura.

- Reklama -

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało też odznaki Strażak Wzorowy, który otrzymali druhowie: Edward Harasim, Tomasz Gałka, Karol Kryk, Łukasz Kalamon, Arkadiusz Smalczewski, Zbigniew Marcinowski, Zbigniew Harasim, Lesław Chmielewski, Waldemar Gałka, Roman Tomaszek.

Odznaki wręczyli Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało odznaki za wysługę lat, które wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Kozina i Komendant Gminny OSP Leszek Wojtaś. Odznaki za wysługę lat otrzymali:

Za 25 lat służby – Stanisław Błaszczak, Ryszard Mróz, Jan Kryk, Ryszard Kalamon, Wiesław Kula, Roman Tomaszek, Zbigniew Marcinowski, Mieczysław Gałka, Waldemar Gałka, Edward Harasim, Alfred Kulik, Tadeusz Pudło, Ryszard Bochniak;

Za 20 lat służby – Stanisław Skiba, Tomasz Gałka, Lesław Chmielewski, Zbigniew Harasim.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości ale złożyli wyrazy szacunku i gratulacje pięknego jubileuszu poprzez przysłanie listów gratulacyjnych. O święcie Strażaków pamiętali wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, posłowie na Sejm RP Agata Borowiec oraz Sławomir Zawiślak. Kolejnym elementem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt, Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina. Przemawiający podziękowali druhom za stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa i życzyli im wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra.

Prezes OSP z Tarnawy Małej, Wiesław Kula złożył serdeczne podziękowania księżom, zaproszonym gościom, jednostkom OSP z gminy Turobin, chórowi parafialnemu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości. Dzień Strażaka i 25 lecie OSP w Tarnawie małej wsparli: Piekarnia Godek, Mariusz Bogusz Delikatesy „Lewiatan”, BS w Krasnymstawie oraz Róża Chłopek sklep spożywczy „Słoneczko”. Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek do świetlicy OSP.

Uroczystość zakończyła się koncertem orkiestry dętej z Goraja.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.