- Reklama -

- Reklama -

Strażacy podsumowali rok

Na początku lutego w Tokarach (gm. Turobin) odbyło się zebranie zarządu miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie podsumowali miniony rok, a także wyznaczali plany na najbliższych jedenaście miesięcy.

Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności strażaków za miniony rok. Tego dnia z pełnienia funkcji prezesa zrezygnował druh Marian Pizon. Na nowego prezesa wybrano Jacka Białka, a naczelnikiem został Ryszard Dubiel. Zarząd otrzymał absolutorium z działalności za ubiegły rok.

Na zaproszenie Zofii Łukasik, wiceprzewodniczącej Rady Gminy Turobin,  Koła Gospodyń Wiejskich Tokary oraz strażaków spotkanie uświetnili swoją obecnością: wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, wójt gminy Turobin Andrzej Kozina, poseł Sławomir Zawiślak, Komendant PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Grzegorz Wróbel, wójt gminy Obsza Andrzej Placek oraz wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Obecny był również sędzie Krajowej Rady Sądownictwa Zbigniew Łupina.

Dla ministra była to wyjątkowa wizyta. Odwiedził on jednostkę, która otrzymała środki na zakup sprzętu strażackiego z tzw. funduszu sprawiedliwości. Fundusz ten, był koordynowany przez Marcina Romanowskiego.
Zachęcał on strażaków do korzystania ze środków funduszu sprawiedliwości i składania wniosków na doposażanie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

- Reklama -

Wiesław Kręt, komendant PSP przekazał strażakom dobrą wiadomość. Środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będą w tym roku przekazane znacznie szybciej i już w drugiej połowie lutego jednostki będą mogły składać wnioski. Dodatkowo będą one przeznaczone w wyższej kwocie – 8 tys. zł na jednostkę.  

Dziękują strażakom strażakom i Kołu Gospodyń Wiejskich z Tokar za przygotowanie spotkania. Dziękuje za wsparcie wszystkim przybyłym przyjaciołom, którzy wspierają ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Turobin i mieszkańców. Przede wszystkim dziękuje ministrowi Romanowskiemu, za to że jest tak często obecny na wydarzeniach i spotkaniach w naszym powiecie i że wspiera nas wszystkich – mówił podczas spotkania wójt Andrzej Kozina.

red.

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.