- Reklama -

Strażacy otrzymali nowy sprzęt

Pięć jednostek strażackich z terenu Gminy Księżpol otrzymało sprzęt ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Księżpol złożyła dwa wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Po podpisaniu umów z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dofinansowano 5 jednostek z terenu gminy. Strażacy otrzymali nowy sprzęt na kwotę 30 430 zł.

OSP KSRG Księżpol:

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

piła do szyb – 1 szt.

butla kompozytowa – 2 szt.

bosak drewniany – 1 szt.

latarka akumulatorowa – 4 szt.

OSP KSRG Rogale:

wentylator – 1 szt.

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

bosak – 1 szt.

mostek przejazdowy – 2 szt.

- Reklama -

lizak świetlny – 2 szt.

OSP Majdan Stary:

torba R1 – 1 szt.

nosze – 1 szt.

szyny Kramera – 1 szt.

mostek przejazdowy – 2 szt.

wąż – 6 szt.

rozdzielacz – 1 szt.

OSP Rakówka:

bosak – 1 szt.

wąż – 6 szt.

prądownica – 2 szt.

rozdzielacz – 2 szt.

radiotelefon – 2 szt.

Na skutek podpisania drugiej umowy OSP Majdan Stary otrzymało 8 kompletów umundurowania na kwotę 28 880 zł, m.in. mundury bojowe, buty, hełmy, kominiarki, latarki i rękawice.

Nowe doposażenie jednostek wręczył osobiście Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak sam opowiada, jest to sprzęt dla tych, którzy jako pierwsi znajdują się na miejscu zdarzenia.

To wielka rzecz, że istnieją Ochotnicze Straże Pożarne, to już wiele dziesiątek lat tej tradycji w odrodzonej Rzeczypospolitej. Strażacy to ludzie, którzy w sposób bezinteresowny niosą pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują i tworzą tę istotę społeczności lokalnej, w parafii, sołectwie, gminie. Nie jest to tylko ta realna pomoc dla osób pokrzywdzonych w wypadkach, pożarach czy innych zdarzeniach, ale również tworzenie życia wspólnotowego co w dzisiejszych czasach jest tak ważne i taki istotne – mówił Marcin Romanowski, wiceminister Sprawiedliwości.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.