- Reklama -

Strażacy ochotnicy dostaną wsparcie


Z inicjatywy poseł Agaty Borowiec 30 czerwca w Państwowej Straży Pożarnej zorganizowane zostało spotkanie w sprawie naboru wniosków na wyposażenie strażaków ochotników.

W sobotę 30 czerwca Biłgoraj odwiedził Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnichw Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie miało na celu jak najlepsze przygotowanie wniosków dla jednostek z naszego powiatu w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

Wnioski składać mogą wyłącznie gminy oraz miasta, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

W skrócie. Gmina kupuje w imieniu własnym wyposażenie dla strażaków z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

- Reklama -

W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia: defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Fundusz Sprawiedliwości to środki finansowe pochodzące od skazanych, nie od podatników. Przekazanie tych funduszy dla OSP w całej Polsce pozwala na realne zwiększenie pomocy dla ofiar wypadków. Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu wypadków drogowych i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie poszkodowanych. Niosą pomoc z wielkim oddaniem, a często z narażeniem własnego życia. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.

Ochotnicze Straże Pożarne nie mogą składać wniosków o dotację. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są jednostki sektora finansów publicznych: gminy i miasta na prawach powiatu z obszaru województwa, w ramach którego prowadzony jest nabór.

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.