- Reklama -

Straż z Aleksandrowa lepiej wyposażona

31 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Aleksandrów odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa jednostkom OSP w Aleksandrowie Pierwszym i w Aleksandrowie Drugim.

Zakup sprzętu był konsekwencją umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gminą Aleksandrów.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości jako dysponenta  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (w ramach Programu I Priorytet IIIB) w zakresie: „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa lubelskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na realizację zadań wymienionych w zaakceptowanym wniosku dotacji celowej kwotę 22 918,50 zł. Wkład własny gminy wyniósł 331,45 zł.

Sprzęt, który otrzymały nasze jednostki OSP:

OSP w Aleksandrowie Pierwszym

- Reklama -

agregat prądotwórczy – 1 szt.

latarka akumulatorowa – 6 szt.

pilarka do drewna – 1 szt.

OSP w Aleksandrowie Drugim:

defibrylator – 1 szt.

detektor napięcia – 1 szt.

detektor wielogazowy (min. Tlen, CO, LEL) – 1 szt.

zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 szt.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.