- Reklama -

Strażacy ochotnicy wybrali władze

Na wstępie Mieczysław Skura przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Biłgoraju za okres kadencji 2011-2016. W tym czasie odbyło się 11 posiedzeń Zarządu. Do najważniejszych poruszanych spraw zaliczyć należy m.in.: opracowywanie corocznych planów działania, obchody Dnia Strażaka, nadawanie medali i odznaczeń strażackich. – Zarząd Oddziału Powiatowego ściśle współpracował z Komendą Powiatową Straży Pożarnej, Zarządami Oddziałów Gminnych i Miejskich oraz samorządami. Tak dobrą współpracę gwarantował skład osobowy zarządu, do którego weszli komendant powiatowy PSP, wszyscy wójtowie i burmistrzowie  z terenu powiatu. Wybory samorządowe w 2014 roku nieco zmieniły ten wynik, jednak doświadczenie wynikające z 15 lat działalności dowodzi, że korzystny jest układ, gdy prezesem jest urzędujący wójt lub burmistrz, gdyż to głównie od niego zależy, jakie środki w budżecie zostaną przeznaczone na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie – mówił Mieczysław Skura. Podkreślił, że w okresie trwania kadencji dokonano remontu w 14 strażnicach, a w 33 dokonano rozbudowy lub modernizacji. Na terenie powiatu działa 119 jednostek OSP, w tym 96 jednostek typu „S”, spośród których 16 jednostek działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Do stałych form działalności należą zawody sportowo-pożarnicze, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych czy Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa ZOPOW. Przy jednostkach funkcjonują zespoły sportowe i wokalne. Organizowane są turnieje „Młodzież zapobiega pożarom”.

- Reklama -

Podczas piątkowego zjazdu wybrano nowy zarząd. O funkcję prezesa walczyli Mieczysław Skura oraz Piotr Olszówka. Stosunkiem głosów 6 do 18 wygrał Mieczysław Skura. To on został prezesem na kolejną pięcioletnią kadencję. Wiceprezesami zostali Wiesław Krent i Krzysztof Michoński. Sekretarzem została Teresa Różańska, a skarbnikiem Aleksandra Dura. Członkowie prezydium to: Piotr Olszówka i  Józef Biały. Do Zarządu weszli: Ryszard Bojarski, Edward Hacia, Stanisław Kozyra, Eugeniusz Krukowski, Kazimierz Luchowski, Antoni Łukasik, Tadeusz Niedźwiecki, Zenon Odrzywolski, Jacek Pawluk, Andrzej Placek, Zbigniew Pyczko, Lech Rębacz, Wiesław Różyński, Eugeniusz Stróż, Leszek Wojtaś, Wiesław Zabłotni, Andrzej Żychowski.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrał także Mieczysława Skurę i Teresę Różańską na przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.