- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Stawiam na rozwój gminy


Z Damianem Surmaczem, kandydatem na wójta gminy Aleksandrów, rozmawiamy o planach rozwoju gminy.

NOWa Gazeta Biłgorajska: – Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Ubiega się w nich Pan o fotel wójta gminy Aleksandrów. Proszę powiedzieć, jakimi cechami według Pana powinna się odznaczać osoba będąca włodarzem gminy.

Damian Surmacz: – Wójtem Gminy Aleksandrów dla dobra mieszkańców i inwestycji powinna być osoba, która będzie miała poparcie rządu, która tak jak ja ma stały kontakt z osobami obecnie rządzącymi. Współpracuję z panią poseł Agatą Borowiec. Ostatnio był w Aleksandrowie poseł Tadeusz Cymański, który wspiera mnie w kandydowaniu. W ostatni poniedziałek odwiedził naszą gminę wiceminister Michał Wójcik, który również popiera moją kandydaturę. Gdy zostanę wójtem, współpraca z tak ważnymi osobistościami w Polsce będzie miała ogromne znaczenie dla gminy.

– Proszę powiedzieć kilka zdań o sobie? Jakie jest Pana doświadczenie?

– Od 4 lat jestem radnym gminy Aleksandrów. Kandyduję na wójta gminy, aby móc realizować swoje pomysły. Prowadzę gospodarstwo rolne, posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych w gospodarstwie. Sam pozyskiwałem środki z 4 różnych programów unijnych. Jestem również w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej. Studiowałem na Politechnice Rzeszowskiej Zarządzanie (licencjat), ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Zamówienia Publiczne oraz 3 rodzaje Szkół Technicznych (technik informatyk, technik BHP i technik rolnik).

– Jaki jest Pana program wyborczy?

– Mój program wyborczy składa się z 4 podstawowych punktów. Środki zewnętrzne, unijne i krajowe. Rozwój rolnictwa. Strefa ekonomiczna. Wsparcie imprez kulturalnych i sportowych w naszej gminie.

– Proszę szerzej o tym opowiedzieć.

– Opowiem o każdym z tych punktów. Środki zewnętrzne, unijne i krajowe. W tym punkcie zobowiązuje się do pozyskania środków na fotowoltaikę, która nie została zrealizowana w naszej gminie, mimo zainteresowania mieszkańców, również na solary i piece. Kolejną ważna sprawą jest pozyskanie funduszy na drogi w drugiej linii zabudowy i na remont niesolidnie zrobionego chodnika. Kolejną potrzebą naszej gminy jest droga z Aleksandrowa przez Bukowiec do Pisklaków. Tę inwestycję można zrealizować z funduszy Lasów Państwowych. Mam dobry kontakt z panią poseł Agatą Borowiec i myślę, że i ten cel zrealizujemy. Kolejnym przedsięwzięciem potrzebnym naszym mieszkańcom jest budowa stadionu sportowego w centrum gminy. Gdy zostanę wójtem, dopilnuję, aby każdy mieszkaniec uzyskał dokładne informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów na poszczególne programy unijne oraz szczegółowe wyjaśnienia, kto może ubiegać się o dotacje. Według mnie, ważne jest, aby mieszkańcy korzystali z różnych programów. Dopilnuję, aby każdy mieszkaniec, który chce założyć własną działalność gospodarczą, pozyskał od 40 do 100 tys. zł. Pomożemy również w wypełnianiu wniosków do programu “Czyste powietrze”. Małą inwestycją, ale często wnioskowaną do radnych jest oświetlenie w Margolach. Ważnym elementem pomocy mieszkańcom jest zapewnienie fachowej bezpłatnej pomocy prawnej.

- Reklama -

– Na czym polega proponowany przez Pana rozwój rolnictwa?

– Rozwój rolnictwa polega na kilku przedsięwzięciach. Po pierwsze, przejęcie SKR-u, wynajęcie terenu i budynków firmie, która zaoferuje prowadzenie usług rolniczych. Po drugie, budowa dróg dojazdowych (druga linia zabudowy) umożliwiająca dojazd do pól oraz do istniejących działek budowlanych. Kolejnym wsparciem objąłbym rolników dotkniętych klęską suszy. Mieliśmy ten problem w minionym roku i przez niedoinformowanie mieszkańców wniosków wpłynęło bardzo mało. W związku z tym tylko mała grupa rolników dostanie odszkodowania. Rolnicy powinni dostać informacje o pracy komisji do szacowania strat suszowych i możliwości składania wniosków. Mając doświadczenie w wielokrotnym korzystaniu ze środków unijnych na rozwój gospodarstwa, myślę, że najważniejszym wsparciem dla mieszkańców jest pomoc w pozyskiwaniu tych funduszy, np. z programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. W tym programie każde z naszych małych gospodarstw rolnych mogłoby dostać dofinansowanie 60 000 zł na sprzęt rolniczy lub remont budynków. Będę również wnioskował do Rady Gminy o pozostawienie przez kolejne 5 lat podatku rolnego i leśnego na niezmienionym poziomie.

– Wspominał Pan o utworzeniu strefy ekonomicznej. Na czym miałaby ona polegać? Jakie byłyby korzyści dla mieszkańców gminy.

– Strefa ekonomiczna w Aleksandrowie to potrzeba stworzenia uzbrojonych terenów pod budowę hal produkcyjnych. Jedna z okolicznych firm jest zainteresowana budową hali 2000 mkw. na terenie naszej gminy. Nie jest to jednak możliwe ze względu na brak wydzielonych terenów pod takie inwestycje. Kolejnym punktem zwiększającym potencjał gospodarczy gminy jest zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą, co zachęciłoby ludzi do inwestowania u nas. Grupa aktywnych mieszkanek naszej wsi po przebytym szkoleniu wystąpiła do wójta gminy z prośbą o użyczenie lokalu na stworzenie spółdzielni przygotowującej posiłki dla dzieci w szkołach. Niestety, pomysł nie został zaakceptowany przez obecnego włodarza, w związku z tym środki, które mogły być pozyskane, przepadły. Jeżeli ja zostanę wójtem, będę wspierał inicjatywy mieszkańców w tworzeniu spółdzielni i stowarzyszeń.

– Podkreśla Pan, że niezwykle ważną kwestią jest dla Pana wsparcie kultury i sportu.

– Wsparcie imprez kulturalnych i sportowych to bliski i dokładnie znany mi temat, ponieważ prowadziłem Klub Olimp Aleksandrów aż do momentu, w którym nasz obecny wójt swoimi celowymi działaniami doprowadził do zamknięcia lokalu. Mam duże doświadczenie w organizacji imprez, współpracowałem z wieloma zespołami. Będziemy organizować uroczyste dożynki (w starym stylu) oraz dni Aleksandrowa z różnymi koncertami, dyskoteki dla młodzieży, a także festyny rodzinne. W minionych latach, gdy jeszcze były organizowane dożynki z korowodem, uczestniczyłem w nich aktywnie, jeździłem swoimi ciągnikami i przygotowywałem udekorowane wozy. Teraz w naszej gminie nic się nie dzieje dla młodzieży. Chcę to zmienić i organizować dużo imprez kulturalnych. Kolejną inwestycją będą siłownie plenerowe, a place zabaw nie będą zamknięte, jak to ma miejsce przy przedszkolu na ulicy Wesołej. Będąc radnym, wystąpiłem z wnioskiem do wójta o wyrażenie zgody na przejazd dzieci gminnym autokarem na darmowe zimowisko zorganizowane przez panią poseł Agatę Borowiec. Niestety i tym razem pomysł nie został zatwierdzony przez obecnego włodarza.

– Na koniec standardowe pytanie. Dlaczego postanowił Pan ubiegać się o stanowisko wójta gminy Aleksandrów?

– Ze względu na wiele pozytywnych inicjatyw, które nie mogą być realizowane z naszym obecnym wójtem, postanowiłem wystartować w wyborach. Zachęcam do uczestnictwa w wyborach. Serdecznie pozdrawiam.

– Dziękuję za rozmowę.

– Ja również dziękuję.

- Reklama -

3 Komentarze
  1. Koń Rafał mówi

    Kolejny pachołek podstawiony przez F.K. aby tylko namieszać.

  2. Janusz mówi

    Mam nadzieję że się nie mylę ale uważam że Pani poslanka Agata niezależnie od tego kto będzie wójtem będzie wspierać gminę w której się wychowała . A co do imprez to najbliższy sąsiad lokalu w którym odbywały się imprezy klubu Olimp powinien odpowiedzieć jak klubowicze każdej imprezy oblewali mu płot i wystawiali swoje przyrodzenie w kierunku domu 😀

  3. Adam mówi

    Niech kandydat wypowie się jak w jego klubie sprzedawano alkohol nieletnim osobom, które stanowiły zdecydowana większość 🙂 i co się działo w sąsiedztwie klubu w trakcie imprezy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.