- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Stawiają na ekosystemy referencyjne

Nadleśnictwo Biłgoraj w swoich zasobach gruntowych wydzieliło tereny szczególnej ochrony, na której nie prowadzi się gospodarki leśnej, ich powierzchnia stanowi 478 ha. Są to tereny: bagienne, torfowiska oraz tereny zalewowe. Obszary te pozostawione są bez ingerencji w naturalnym stanie.

W takich ekosystemach Nadleśnictwo Biłgoraj nie pozyskuje drewna. Znajdują się tam również siedliska chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. Wyznaczone powierzchnie ekosystemów są weryfikowane i sukcesywnie uzupełniane.

Ekosystemy referencyjne nazywane są również ekosystemami reprezentatywnymi, wyznaczane są w celu spełnienia standardów certyfikatu FSC. Jest to certyfikat dobrej gospodarki leśnej z zachowaniem elementów ochronnych nadawany przez organizacje międzynarodowe.
W odróżnieniu od lasów, niestanowiących własności skarbu państwa, Lasy Państwowe objęły szczególną ochroną tereny o bioróżnorodności, a w szczególności torfowiska i bagna.

- Reklama -

– Lasy Państwowe jako zarządca terenów leśnych dokonały lokalizacji oraz ewidencji terenów szczególnej ochrony a następstwem tych działań było podjęcie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia gospodarki leśnej na powyższych terenach. Wskazane tereny są monitorowane i objęte szczególną troską w zakresie ochrony przyrody – wyjaśnia Andrzej Borowiec, nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj.  

red. 

 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.