- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Starostwo rozdaje pieniądze

Samorząd powiatu biłgorajskiego ogłosił konkurs ofert na dotacje do realizowanych zadań publicznych. Realizacja tych zadań ma upowszechniać kulturę, kulturę fizyczną, turystykę i promocję zdrowia. Łącznie do rozdysponowania jest 165 tys. zł.

- Reklama -

 

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 55 tys. zł. W ramach tego organizacje mogą ubiegać się o środki na imprezy artystyczno-kulturalne o charakterze ponadlokalnym. Ważna jest również integracja środowisk w celu upowszechniania tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

60 tys. zł przeznaczono na zadania dotyczące kultury fizycznej. Organizować można  imprezy o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu. 10 tys. zł trafi na tzw. małe granty dotyczące kultury fizycznej.

- Reklama -

Na zadania związane z turystyką przeznaczono 35 tys. zł. – W zadaniu tym szczególny nacisk kładziony jest na krajoznawstwo. Promowane będą imprezy o charakterze ponadlokalnym, będące promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego. Środki można uzyskać również na wyznaczenie lub konserwację szlaków turystycznych – czytamy w ogłoszeniu.

5 tys. zł trafi na ochronę i promocję zdrowia. Realizowane mają być zadania związane z  profilaktyką zdrowotną oraz programami terapeutycznymi. Ważna jest również promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.

Swoje oferty organizacje powinny składać do 19 grudnia br. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.