- Reklama -

- Reklama -

Starostwo rozdaje pieniądze

Samorząd powiatu biłgorajskiego ogłosił konkurs ofert na dotacje do realizowanych zadań publicznych. Realizacja tych zadań ma upowszechniać kulturę, kulturę fizyczną, turystykę i promocję zdrowia. W tym roku po raz pierwszy realizować będzie można zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Łącznie do rozdysponowania jest 265 tys. zł.

Na zadania z zakresu kultury przeznaczono 55 tys. zł. W 2020 roku samorząd na zadanie z tego zakresu wydał 19,5 tys. zł, a w 2019 r. – 34 tys. zł. Organizacje starające się o środki mogą przeznaczyć je na organizację imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integrację środowisk w celu upowszechnianie tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocję twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

60 tys. zł przeznaczono na zadania dotyczące kultury fizycznej. Organizować można  imprezy o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu. W minionym roku samorząd powiatu na ten cel wydatkował 39 200 zł, a w 2019 roku 49 500 zł.

Na zadania związane z turystyką przeznaczono 30 tys. zł. Promowane będą imprezy o charakterze ponadlokalnym, będące promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego. Środki można uzyskać również na wyznaczenie lub konserwację szlaków turystycznych. W minionym roku na to zadanie przeznaczono 13 700 zł, a rok wcześniej 31 300 zł.

10 tys. zł trafi na ochronę i promocję zdrowia. Realizowane mają być zadania związane z profilaktyką zdrowotną oraz programami terapeutycznymi. Ważna jest również promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych. W latach wcześniejszych na ten cel przeznaczano 4 tys. zł (2020 rok) i 5 tys. zł (2019 rok).

W tym roku po raz pierwszy zapisano środki na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Organizacje mogą upowszechniać wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Do rozdysponowania jest 130 tys. zł.

Budżet powiatu dostrzegł i wspomógł działania Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczywiście działalność tych jednostek w małych miejscowościach, w gminach jest nieoceniona i na pewno powinna być zauważona także przez samorząd powiatowy. Tych jednostek w każdej gminie jest dużo. W skali powiatu jest ich ponad 100 – mówił podczas jednej z sesji Rady Powiatu starosta Andrzej Szarlip. – 130 tys. zł wydaje się nie być wygórowaną kwotą dla tych wszystkich jednostek dodał.

Swoje oferty organizacje powinny składać do 28 stycznia br. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego.

 

 

- Reklama -

- Reklama -

1 komentarz
  1. Franek Dolas mówi

    Ludzie ludzie pieniądze rozdaje raz dwa trzy. Pod którym kubkiem kasa?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.