Starosta powalczy o fotel Burmistrza Frampola

Czesław Małyszek jako pierwszy Starosta Biłgorajski skutecznie zorganizował Powiat Biłgorajski,uczestniczył jako jedyny odpowiedzialny w budowie dwóch bloków szpitalnych,oddał je do użytkowania i wyposażył.Wybudował Dom Kombatanta w Biłgoraju,zmodernizował budynki PSP w Biłgoraju,przyczynił się do poważnego unowocześnienia Gminy Goraj będąc Wójtem Gminy Goraj ,jako radny w gminie Frampol uczestniczył w procedurach powstania miasta Frampol i był radnym Rady Miejskiej we Frampolu.Odpowiadał za wydatkowanie setek milionów złotych. Trzykrotnie wybierany był radnym Rady Powiatu Biłgorajskiego.To doświadczony i kompetentny samorządowiec.

Szanowni mieszkańcy Gminy Frampol

Czesław Małyszek

ur.03.09.1958r. w Biłgoraju,ukończone  studia stacjonarne w 1984 r. na AR w Lublinie ,tytuł inżyniera rolnictwa ,studia podyplomowe dwusemestralne na SGH w Warszawie – finanse i zarządzanie finansami ,aplikacja administracyjna – skarbowa, praca zawodowa ; służba wojskowa stopień wojskowy – plutonowy podchorąży – dowódca plutonu obrony cywilnej podczas rocznej służby wojskowej w Węgorzewie i Świdniku. 1984-1986 UG Goraj,1986-1989 Prezes SKR Goraj,1990-1999 komisarz skarbowy US Biłgoraj,1999-2002 pierwszy Starosta Biłgorajski sprawnie zorganizował Powiat Biłgorajski po kilkudziesięciu latach przerwy w jego istnieniu ,2002-2006 Wicestarosta Biłgorajski,2006-2014 Wójt Gminy Goraj, 2015 do chwili obecnej Kierownik RSPR i TS w Biłgoraju/pogotowie ratunkowe/ . Żona Marysia ,córki Ania , Ewa,Małgosia,Monika  absolwentki uniwersytetów medycznych oraz Ania uniwersytetu ekonomicznego  i zięć Jarek prawnik po aplikacji radcy prawnego , ta rodzinka to moja ostoja.

Kandyduję na Burmistrza Frampola posiadając właściwe przygotowanie do sprawowania tego stanowiska.W okresie kilkunastu lat pracy samorządowej między innymi kierowałem budową szpitala powiatowego Biłgoraju w latach 1999 – 2005 i wyposażyłem go w sprzęt medyczny,oddałem do użytkowania i odpowiadałem osobiście za jego budowę od początku do końca ,zorganizowałem finansowanie i współuczestniczyłem w modernizacji PSP w Biłgoraju oraz skutecznie unowocześniałem przez osiem lat gminę Goraj. Zlikwidowałem w dość dużym stopniu jej kilkunastolenie zapóźnienie. Poniżej przedstawiam swoje założenia do właściwego rozwoju Miasta Frampol i pozostałych miejscowości tej mojej gminy dysponując doświadczeniem i właściwymi kompetencjami:

1.Dokonam punktu odniesienia do sytuacji w tej Gminie , jaki  jest prawdziwy stan finansów , jakie są kredyty,pożyczki,obligacje,czy są umowy koncesyjne,leasing zwrotny,czy są umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, jednym słowem jakie jest  rzeczywiste zadłużenie Gminy Frampol,z dokumentów przedkładanych radnym to 3 miliony dwieście tysięcy,

2.Deklaruję ścisłą współpracę z programami rządowymi dotyczącymi tzw. Piątki Morawieckiego;

-docieplenie budynków mieszkalnych – w ramach programu ochrony powietrza,

-budowa dróg lokalnych/gminne,powiatowe i chodniki w terenach zabudowanych/,

-domy seniora,

-place zabaw,

-żłobki przedszkola,

3. Będę wspomagać oświatę na podobnym poziomie z uwzględnieniem języków obcych,zajęć pozalekcyjnych zgodnych z wolą rodziców i uczniów.

4.Stworzę warunki do budowy mieszkań w ramach rządowego programu ,,mieszkanie plus,,oraz umożliwię załatwianie spraw przez internet  oraz stworzę jeden dzień w tygodniu pracy urzędu do godz. 17 – tej oraz umożliwię bezpłatne porady prawne .

5.Będę aplikował po środki zewnętrzne na modernizację oczyszczalni we Frampolu,oczyszczalni przydomowych ,wymianę rur azbestowych w kilku miejscowościach ,budowę targowiska,wymianę sieci wodociągowej ,zagospodarowanie zalewu i budowę ścieżek rekreacyjnych,

6.Poprawię dostępność komunikacyjną mieszkańców gminy w godzinach popołudniowych celem skutecznego dojazdu młodzieży i osób starszych  z Frampola do miejsca zamieszkania ,

7.Zapewnię lepsze finansowanie OSP i odnowię wszystkie ich siedziby oraz przyjmę na utrzymanie zarejestrowane wcześniej w uproszczony sposób Koła Gospodyń Wiejskich zgodnie z założeniem Premiera Morawieckiego .

8.Stworzę Dom Opieki Społecznej i uruchomię działalność  Spółdzielni Socjalnej na terenie Gminy Frampol.

9.Utworzę grupę tzw. PARTNER celem realizacji obsługi inwestycji gminnych już wykonanych i tych w ramach remontów we współpracy z Radami Sołeckimi,zimowe utrzymanie dróg,koszenie dróg,odwodnienie i utwardzenie dróg gminnych lokując tej grupie siedzibę i  doposażenie w odpowiedni sprzęt drogowo-budowlany.

10.Wykorzystam  zapomniany rurociąg gazowy i dokonam gazyfikacji pozostałych miejscowości na terenie gminy Frampol w zależności od zainteresowania, co mocno licuje z programem rządowym w ramach ochrony powietrza i oczekiwaniami mieszkańców tej gminy lubiących ciepło rodzinne , domowe. Ten rurociąg jest między innymi zaślepiony na wjeżdzie do Radzięcina i czeka na uruchomienie.

Szanowni wyborcy całe życie zawodowe pomagałem drugiemu człowiekowi , chcę dalej tak czynić na terenie gminy Frampol z którą jestem związany od 1988 roku i do dzisiaj z moim teściem wspólnie siejemy i zbieramy plony tej ziemi. W latach 1990-1994 byłem radnym Rady Gminy we Frampolu i radnym Rady Miejskiej we Frampolu,aktywnie działałem celem pozyskania  praw miejskich dla Frampola wspólnie z śp. L.Sitarczyk,śp. B.Zalewa,doktor DYŚ, bo wielu radnych nie było przekonanych co do powstania Miasta Frampol ale wszystko wyszło z postępem czasu.Kandydując na burmistrza mojego miasta chcę wesprzeć siłę tej gminy i mądrość jej mieszkańców dla dobra wspólnego . UCZCIWIE  ODPOWIEDZIALNIE I SKUTECZNIE realizować będę zadania  aby miejscowości się rozwijały w zbliżonym,równym tempie i im mieszkańcom żyło się lżej, nowocześniej.

Z  wyrazami szacunku – serdecznie pozdrawiam wszystkich. KWW Przyjazny Gminie Frampol

Kandydat na Burmistrza Frampola

Czesław Małyszek

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.