- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

St. bryg. Krzysztof Michoński odszedł na emeryturę

- Reklama -

26 sierpnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Krzysztofa Michońskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski, Przewodniczący Rady Powiatu  Kazimierz Paterak, kapelan powiatowy straży pożarnych ks. kan. Krzysztof Gajewski, kierownicy współpracujących instytucji rządowych, wójtowie i burmistrzowie z powiatu biłgorajskiego, a także komendanci miejscy i powiatowi z terenu województwa lubelskiego i emeryci pożarnictwa i funkcjonariusze KP PSP w Biłgoraju.

Zgromadzeni goście podziękowali serdecznie odchodzącemu komendantowi st. bryg. Krzysztofowi Michońskiemu za wieloletnią współpracę w budowaniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

W trakcie uroczystości przedstawiono przebieg służby odchodzącego komendanta.

St. bryg. Krzysztof Michoński rozpoczął służbę 1 sierpnia 1987 r. od podjęcia nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Po jej ukończeniu w 1992 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim na stanowisku dowódcy sekcji. Od 30 listopada 1992 r. przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, gdzie zostaje mianowany na stanowisko oficera ds. liniowych. Następnie, 1 października 1994 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej, a po wejściu w życie przepisów wprowadzających reformę administracyjną, na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Od 10 października 2006 r. młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Michońskiemu powierzono pełnienie obowiązków komendanta powiatowego, a od 7 grudnia 2006 r. powołano na to stanowisko.

Regularnie awansowany w stopniu, ostatni awans do stopnia starszego brygadiera w 2013 r. Przez większą część trwającej 29 lat służby zajmował stanowiska związane z zarządzaniem i administrowaniem wymagające znacznej wiedzy fachowej, jak i znajomości przepisów prawa. Realizując zadania zastępcy komendanta rejonowego, a następnie powiatowego nadzorował pracę pionu operacyjnego oraz logistycznego. W tym okresie był zaangażowany w bieżące remonty Komendy oraz wymianę sprzętu transportowego, a w latach 2004 -2006 bezpośrednio nadzorował rozbudowę i modernizację obiektów Komendy.

Po objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego dokończył inwestycję związaną z rozbudową i modernizacją obiektów Komendy oraz przeprowadził kompleksowy remont w części obiektów nie objętych wcześniejszą inwestycją. Aktywnie zabiegał o pozyskanie środków na zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystując zarówno dofinansowanie z budżetu państwa jak i środki unijne. Dzięki temu udało się zakupić, m.in.: średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes, lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Ford Ranger, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM, lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Tatra, samochód specjalny – podnośnik hydrauliczny z drabiną SH-25 na podwoziu MAN. lekki samochód operacyjny Suzuki Grand Vitara, mikrobus marki Ford Custom.

W okresie kierowania Komendą przez st. bryg. Krzysztofa Michońskiego osiągnięto pełne normatywne wyposażenia w zakresie sprzętu do wszystkich rodzajów ratownictwa na poziomie podstawowym oraz pełnię wyposażenia ratowników w środku ochrony indywidualnej. Bardzo mocno zaangażowany w poprawę wyposażenia OSP. Wspierał działania w celu pozyskiwania środków na zakup pojazdów pożarniczych. W tym okresie, tylko z udziałem środków unijnych, OSP zakupiło łącznie 13 samochodów ratowniczo – gaśniczych. Dzięki właściwemu rozdziałowi i nadzorowi przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa dla jednostek KSR-G jednostki z naszego powiatu, jako pierwsze w województwie, osiągnęły wyposażenie zgodne z normatywem.

 W dowód uznania za osiągnięcia w służbie odznaczany: Krzyżem Zasługi w 2014 r, „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę” w 2015 r., brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w 2010 r., srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w 2015 r., Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju w 2003 r., Brązowym, srebrnym oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”., Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2013 r., Odznaką za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w 2013 r., Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych w 2010 r., Odznaką Honorową PCK IV stopnia w 2009 r., Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w 2007 r. Wielokrotnie wyróżniany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nagrodami pieniężnymi, a w 2015 r. dyplomem uznania przez Komendanta Głównego PSP.

 Zwolniony ze służby w Państwowej Straży Pożarnej z dniem 26 sierpnia 2016 r. Od dnia 27 sierpnia 2016 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju bryg. Wiesławowi Krent.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.