- Reklama -

Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Obsza

Wójt Gminy Obsza działając na podstawie uchwały Rady Gminy Obsza
Nr XI/60/19 z dnia 19 września 2019 roku
, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  na terenie wsi Babice gmina Obsza o numerze 282/4 stanowiącej własność gminy Obsza.

 1. Numer ewidencyjny, powierzchnia działki, Księga Wieczysta.

działka Nr 282/4 o pow. 0,2169 ha, KW ZA1B/00091648/3

 1. Cena wywoławcza  działki Nr 282/4  netto przy sprzedaży wynosi: 19 850,00 zł.

/słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy/

 

 1. Opis nieruchomości:

Działka nr 282/4 położona jest w miejscowości Babice, przy powiatowej drodze asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Otoczenie nieruchomości stanowią także niezabudowane działki gruntu oraz w dalszym sąsiedztwie zabudowa usługowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy część działki przeznaczona jest na tereny zabudowy usługowej, a część na tereny rolnicze.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest nie obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
 2. Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się w dniu:

- Reklama -

28.11.2019 r. w  pokoju nr 2 Urzędu Gminy Obsza o godz. 1015,

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

1 985,00 zł. /słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy/ na konto Urzędu Gminy Obsza Nr 36 9623 0002 2001 0006 0075 0031 Bank Spółdzielczy w Obszy, bądź w obligacjach Skarbu Państwa u Skarbnika gminy Obsza najpóźniej trzy dni przed przeprowadzeniem przetargu.

 1. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • utracie w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w ustalonym terminie,
 • zwrotowi uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Do najwyższej ceny ustalonej w wyniku przetargu naliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 3. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt gminy Obsza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Obsza, pokój nr 6, tel.: 084/ 6891002 wew. 44, oraz na stronie internetowej https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Wójt Gminy Obsza

/-/ Andrzej Placek

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.