Sprawdź jakość powietrza

Wiele mówi się na temat dbania o jakość powietrza w Biłgoraju. Nasze miasto w sezonie grzewczym również boryka się z problemem smogu i jakości powietrza którym oddychamy.

W lutym bieżącego roku Urząd Miasta zakupił dwie autonomiczne stacje do analizy parametrów jakości powietrza. Urządzenia zostały zamontowane na budynku Urzędu Miasta przy Placu Wolności oraz na budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy Al. 400-lecia. Zamontowane urządzenia na bieżąco analizują jakość powietrza. Integracja ze stroną internetowa Miasta pozwala śledzić aktualne wyniki pomiarów w postaci czytelnych wykresów. Odnośnik do strony na której umieszczone są dane dotyczące jakości powietrza w naszym mieście umieszczony jest na stałe na stronie internetowej www.bilgoraj.pl

Monitorowanymi parametrami jakości powietrza są: pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz związek chemiczny – formaldehyd (HCHO), który powstaje między innymi podczas spalania płyt meblowych. Wymienione substancje w dużym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu, przez co stwarzają ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego oraz układu krążenia. Ich źródła na terenach zurbanizowanych to procesy spalania paliw stałych i ciekłych, niska emisja oraz procesy technologiczne. Dlatego istotny wpływ na poprawę jakości powietrza ma ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ogrzewania poprzez stosowanie paliw wysokiej jakości oraz wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

Dodatkowo na stronie internetowej wyświetlane są aktualne parametry takie jak: ciśnienie atmosferyczne, temperatura i wilgotność powietrza oraz punkt rosy. Pomiar jest aktualizowany co 5 minut, więc mieszkańcy miasta mogą na bieżąco sprawdzać jakości powietrza w naszym mieście. Dopuszczalne stężenie dobowe dla pyłów PM10 wynosi 50 μg/m3, natomiast dla PM 2,5 – 25 μg/m3.

Informujemy również, że przy znacznym przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 oraz PM 2,5, nie należy wietrzyć mieszkań, wychodzić na spacery, uprawiać sportów na powietrzu itp. Osoby, które muszą przebywać na zewnątrz, powinny korzystać  z profesjonalnych masek ochronnych oraz ograniczyć przebywanie na powietrzu do niezbędnego minimum.

Montaż stacji pomiarowych ma na celu przede wszystkim informowanie mieszkańców o stanie powietrza, ale również ma zachęcić do podejmowania  działań zmierzających do identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oraz  do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Zachęcamy Mieszkańców Miasta do aktywnego włączenia się do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście oraz informujemy o aktualnych programach umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

  1. Gmina Miasto Biłgoraj od 18 października 2018 r. prowadzi nabór wniosków  o udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza.

Mieszkańcy miasta posiadający stare węglowe piece, mają możliwość skorzystania  z dotacji i wymiany ich na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła. Wysokość dotacji wynosi do 60% kosztów wymiany źródła ciepła, jednakże nie więcej niż 5 000 zł brutto na jedno przedsięwzięcie inwestycyjne, z wyjątkiem pomp ciepła, na instalację których można będzie otrzymać do 7500 zł. Środki na realizację pilotażowego programu pochodzą z Budżetu Miasta Biłgoraj. Program będzie realizowany do końca 2020 r. lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wnioski są dostępne na stronie: https://www.bilgoraj.pl/news/1721/dotacje-celowe-na-dofinansowanie-przedsiewziec-inwestycyjnych.html .

  1. Program „Czyste Powietrze” realizowany przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest redukcja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budownictwo indywidualne. Dotacje i pożyczki z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizacje budynków, będą udzielane z pośrednictwem szesnastu Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły informacji na stronie internetowej:

http://www.wfos.lublin.pl/kontakt-pl.html .

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.