Spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickich

  W spotkaniu udział wzięli ks. bp Marian Rojek, ks. Julian Brzezicki, ks. Leszek Boryło i senator Jerzy Chróścikowski, który od wielu lat należy do Rycerstwa Niepokalanej.

Rozpoczęło się ono modlitwą różańcową, bo jak przypomniał ks. moderator Julian Brzezicki, w Różańcu jest niezwykła moc. – Matka Boża prosiła: odmawiajcie codziennie gorliwie Różaniec. Nie ma takiej sprawy, trudności, której nie można pokonać za pomocą Różańca. Z doświadczenia wiemy, że Różaniec decydował o losach świata – mówił ks. Julian Brzezicki. Zebrani modlili się, aby członkowie ruchów i stowarzyszeń wnosili wiele dobra w środowiska, gdzie pracują i żyją, przyczyniali się do odnowy duchowej w diecezji i Ojczyźnie, i świętości życia duchownych i świeckich.

Naszym celem jest to, by się poznać i wspólnie działać jako ruchy katolickie w naszej diecezji, podsumować działalność – mówiła Maria Gmyz, przewodnicząca RRiSK, z ruchami katolickimi związana od początku istnienia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Roczną pracę ruchów i stowarzyszeń zaangażowanych w życie Kościoła i Ojczyzny podsumował ks. Julian Brzezicki. W diecezji istnieje około 60 ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw, które powinny dążyć do jedności współdziałania i wzajemnego wspierania się. Ks. moderator mówił o podejmowanych inicjatywach m.in. o Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę w Zamościu i Biłgoraju, Różańcu do Granic, Marszu dla Życia i Rodziny. Podkreślał, że ich skuteczność zależy od postawy duchowej, udziału we Mszy św., modlitwy różańcowej, ale "sami musimy mieć tego ducha, żeby promieniować na innych". Wymienił wiele działań, które można realizować w ruchach i stowarzyszeniach. Najważniejsze to: działania na rzecz rozwoju własnej rodziny, pomoc innym rodzinom zwłaszcza dysfunkcyjnym (pokazywać piękno życia małżeńskiego, rodzinnego); ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci; apostolstwo przez formacje (dni skupienia, rekolekcje); praca na rzecz rozwoju Kościoła lokalnego, rozwoju diecezji; pomoc ubogim, potrzebującym; działania na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży; praca z osobami starszymi na rzecz rozwoju duchowego i intelektualnego; działania na rzecz ekologii; współpraca między wszystkimi ruchami i stowarzyszeniami. Ks. moderator zapraszał do spotkań i organizowania dni skupienia.

Ks. asystent Leszek Boryło złożył sprawozdanie ze spotkania Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które odbyło się 24 października w Warszawie pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Kupnego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Biskup Józef Kupny przedstawił wyzwania społeczne, jakie stoją przed ruchami. Przede wszystkim potrzebne jest upowszechnianie Nauki Społecznej Kościoła, która nie jest dodatkiem do nauczania Kościoła ani do ewangelizacji, ale wchodzi do podstaw ewangelizacji. Głoszenie jej nie jest upolitycznianiem nauczania Kościoła, ale przedstawianiem jego podstawowej nauki. Kolejnym wyzwaniem jest formacja w duchu NSK. Trzecie wyzwanie, na jakie zwrócił uwagę abp Kupny, to szerzenie chrześcijańskiej odpowiedzialności za Ojczyznę. Zbliżająca się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę jest dobrą okazją do pogłębienia rozumienia patriotyzmu, ale nie tylko, potrzeba, aby ruchy uczciły niezależnie od państwowych uroczystości tę rocznicę, organizując własne obchody.

Ks. Boryło przypomniał trzy standardy podążania ruchów katolickich we właściwym kierunku. Są to: profesjonalizm, etyczność i zaangażowanie duchowe. – Duch Święty działa we wspólnocie, zatem konieczna jest przemiana wewnętrzna, odkrycie własnego powołania, budowanie w sobie pragnienia Boga, kształtowanie głosu sumienia, unikanie i uwalnianie się od kłamstwa, poszukiwanie różnych pól integracji, budowanie wspólnoty – mówił ks. Leszek Boryło.

Ks. biskup Marian Rojek podkreślił znaczenie fundamentów. – Dla wszystkich ruchów podstawową sprawą jest fundament, jaki budujemy. Jeśli chodzi o formacje w ruchach, to ważna jest nie tylko sama sprawa kształtowania charyzmatu, budowanie już pewnych szczegółów. Dzisiaj każdy ruch musi najpierw zobaczyć, na czym buduje, do czego się odwołuje, czy ma na czym budować. Istotne jest, by budować w ramach swojego charyzmatu, ale te podstawy fundamentalne, jakie są oparte, gdy chodzi o chrześcijaństwo, na Bożym słowie i na katechizmie. To jest ta struktura, to jest ten fundament – wskazywał bp Marian Rojek i przestrzegał, by nie zajmować się zewnętrznymi sprawami, ale umacniać, budować i jakby sprawdzać, konsolidować ten fundament, którym jest nasza wiara, nauka Kościoła katolickiego, życie słowem Bożym i sakramentami. – Dziękuję, że w ramach różnych ruchów, pokazując pewną specyfikę, wartość danego charyzmatu z propozycją, z jaką wychodzicie do wiernych świeckich, równocześnie nie zapominacie o tym fundamencie, który jest najważniejszy i najistotniejszy. Jak ma się ten fundament, to wtedy dopiero może człowiek odkrywać coś głębszego, może czuć, mieć to pragnienie, może właściwie budować. Jeżeli tego nie ma, zostaje się tylko na przelotnych emocjonalnych sprawach, uczuciowych wydarzeniach, które gdzieś się pojawiają – dodał ks. biskup i podziękował za zaangażowanie i pracę liderom, kapłanom, duszpasterzom i wszystkim członkom ruchów i stowarzyszeń.

W spotkaniu wzięli udział członkowie, opiekunowie katolickich ruchów i stowarzyszeń z Zamościa i Biłgoraja. Przedstawiciele wszystkich grup mieli okazję zaprezentować się i przedstawić działalność ruchu lub stowarzyszenia. Ruch Światło Życie Domowy Kościół w Biłgoraju reprezentowali Anna i Leszek Schmidtowie, Koło Przyjaciół Radia Maryja przy par. pw. św. Marii Magdaleny – Bronisław Jabłoński, Akademię Myśli Chrześcijańskiej – Stanisław Schodziński, Społeczny Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej – Henryk Grabias, Koła Żywego Różańca – Maria Szado.

Obecni byli również przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń: Odnowa w Duchu Świętym, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia, Wspólnota Krwi Chrystusa, Legion Maryi, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Akcja Katolicka, Zamojskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, Rycerstwo Niepokalanej, Duszpasterstwo Rodzin, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia w zamojskiej katedrze, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Marian Rojek. Podczas Mszy św. dziewczęta i chłopcy włączeni w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyli przyrzeczenie. Do KSM-u wstąpiła m.in. młodzież z parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju. Teraz jest gotowa całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.