- Reklama -

Spotkanie Rodziny Radia Maryja w sanktuarium

29 kwietnia 2019 r. Radio Maryja i Telewizja Trwam gościły w sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Spotkanie to poprzedziło historyczne wydarzenie, jakim będzie wprowadzenie relikwii patronki 12 maja o godz. 12.

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem przedstawicieli Biur i Kół Przyjaciół Radia Maryja. Nie zabrakło na nim też harcerek, które z uwagą słuchały ojca z Radia Maryja. Redemptorysta o. Dariusz Drążek przekonywał o potrzebie właściwego kształtowania charakterów i postaw dzieci i młodzieży, mówił o działalności Radia Maryja w tym zakresie. Wynika to z ogromnej troski o najmłodsze pokolenie i przyszłość Polski i Polaków. Realizowaniu tego zadania służą m.in. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. – Nie zaniedbujmy najmniejszego dobra – zachęcał redemptorysta, dodając, że takim małym dobrem są właśnie pielgrzymki sprzyjające rozwojowi. O. Dariusz dawał wskazówki, jak prowadzić Koła Radia Maryja, mówił o zadaniach, jakie Koła powinny sobie wyznaczać i realizować je.

W spotkaniu uczestniczyli także poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Bardzo państwu serdecznie dziękuję za każde miłe słowo, wsparcie państwa jest przeogromne. Błogosławiony ks. Popiełuszko mówił, że największym wrogiem nie jest rząd, milicja, nie drugi człowiek, tylko własny strach. I istnieje zawsze tysiąc powodów, żeby ulec własnemu lękowi. Państwo przeciwstawiacie się złu nie tylko modlitwą, ale i czynem, który za tym idzie i wy ten czyn pokazujecie i bardzo wam za to dziękuję – mówił wojewoda Czarnek.

W sanktuarium św. Marii Magdaleny wikariusz ks. Adam Malinowski powitał i pozdrowił wszystkich przybyłych i słuchaczy Radia Maryja oraz widzów telewizji Trwam. – Chcemy dzisiaj pochylać się nad osobą św. Marii Magdaleny, uczennicy samego Jezusa, nazywanej Apostołką Apostołów, patronką tego miejsca i tej parafii. W historii Kościoła wokół naszej patronki powstało bardzo wiele nieprawdziwych legend. W odkryciu prawdziwego oblicza św. Marii Magdaleny pomoże nam młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju – wprowadzał wiernych. Zaprezentowany spektakl „Poszłam za Jezusem. Opowieść Marii z Magdali” przybliżył postać patronki, a scenariusz napisała i program wyreżyserowała Ewa Byra, nauczyciel języka polskiego w KLO.

Po spektaklu wybrzmiał Akatyst do św. Marii Magdaleny w wykonaniu parafialnego chóru „Cantate Deo” pod dyrekcją Ireneusza Pietrzniaka.

Historię parafii i jej patronki przybliżał ks. kanonik Witold Batycki, proboszcz i kustosz sanktuarium. – Znajdujemy się w szczególnym miejscu, miejscu, które zostało wybrane i upodobane przez samego Boga, wskazane niejako palcem jego wszechmocnej ręki na skarbnicę łask dla wiernego ludu Ziemi Biłgorajskiej. Według bardzo starych kronik wszystko zaczęło się jeszcze w 1603 r., kiedy to pastuszkowie przebywający w tej okolicy usłyszeli na niewielkiej górce, zwanej czostkową, w Puszczy Solskiej cudowne bicie dzwonu. Od tego czasu okoliczna ludność poczęła przychodzić, pragnąc rozwiązać tajemnicze zjawisko. Jednak na całkowite rozwiązanie, wyjaśnienie trzeba było jeszcze nieco poczekać, bo dopiero w 1615 r. bartnik z pobliskiej miejscowości Sól, od której nazwę nosiła Puszcza, usłyszał nieziemski głos orędzia: Idź, człowiecze, i opowiedz o tym cudownym miejscu, aby miano je we czci i oddawano chwałę Bogu i św. Marii Magdalenie – ks. kustosz przypominał wydarzenia sprzed 400 laty, historię objawień św. Marii Magdaleny, uzdrowienia i cuda za wstawiennictwem patronki, działalność franciszkanów na tym miejscu. – Cieszymy się z faktu, że jest to jedyne odnotowane miejsce objawień św. Marii Magdaleny w Polsce i najprawdopodobniej w świecie – podkreślał kapłan. Dodał, że już wkrótce do sanktuarium zostaną wprowadzone relikwie patronki.

Podczas spotkania zostało zrealizowane połączenie z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja, który przebywał w Chicago.

Najważniejszym punktem uroczystości była Eucharystia w intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Mszę św. celebrowało kilkunastu księży. Przewodniczył jej metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Sekretarz dwóch papieży św. Jana Pawła II i Benedykta XVI wygłosił Słowo Boże. Mówiąc o św. Marii Magdalenie podkreślił, że „Wielu ludzi, w wielu krajach odwraca się od Boga i poszukuje szczęścia w oderwaniu od Niego, wmawiając sobie i innym, że kroczenie drogą Bożego Prawa jest formą niewolniczego i ślepego posłuszeństwa, które należy porzucić, by posiąść pełnię szczęścia i zadowolenia z siebie i swoich osiągnięć”. – Nową religią stała się  świeckość, której fundamentem jest ateizm jako publiczna forma życia – dodał. – Mam przeświadczenie i jestem pełen obaw, że dzisiaj nasza Ojczyzna również wkracza w taki labirynt ciemnych korytarzy źle pojętego szczęścia, po których biegają ludzie będący kiedyś przyjaciółmi na śmierć i życie, wspólnie walczący o wolność i sprawiedliwość, a dzisiaj podzieleni i skłóceni zaskakują nas wszystkich swymi wyborami i głoszonymi naukami – zauważał. Mówił, że zdaje sobie sprawę, że nie wolno wobec złych postaw przejść obojętnie i nie wolno udawać, że się nie dostrzega zagrożenia. – Temu światu chcę dzisiaj, w tym biłgorajskim sanktuarium, postawić za wzór św. Marię Magdalenę i powiedzieć, aby uchwycił się drogi światła Bożego tak jak Ona i aby dał się poprowadzić Jezusowi Chrystusowi, który nie dzieli, nie rozbija, nie poniża, nie pogardza, ale jednoczy i gromadzi w jednej owczarni jako Dobry Pasterz rozproszone i zagubione istnienia ludzkie, noszące w sobie obraz i podobieństwo Boga – wskazywał, a za wzór stawiał św. Marię Magdalenę, aby swoją wiarą i odwagą „zawstydziła nas, tak jak kiedyś zawstydziła swą obecnością pod krzyżem rozproszonych uczniów, których zabrakło na Golgocie”. Kaznodzieja stawiał za wzór św. Marię Magdalenę jako przykład wierności, bo jak opisują ewangeliści: – Po spotkaniu z Jezusem, który uwolnił ją od siedmiu złych duchów, przylgnęła całym sercem do Mistrza i stała się Jego wierną uczennicą, dołączając do kręgu niewiast, które wędrowały za Jezusem, usługując Mu i jego uczniom. Św. Maria Magdalena jest też przykładem prawdy, gdyż jak podkreślał abp Mokrzycki, towarzysząc Jezusowi w Jego działalności misyjnej od Galilei aż do Jerozolimy, stała się ważnym świadkiem czynów i nauczania Jezusa. Była obecna wraz z Matką Bożą i innymi niewiastami podczas śmierci krzyżowej Pana Jezusa na Kalwarii i była świadkiem złożenia Ciała Pana Jezusa do grobu. – A wczesnym porankiem wielkanocnym powróciła, by namaścić ciało zmarłego Pana Jezusa, stając się pierwszym świadkiem „pustego grobu” i ukazania się Zmartwychwstałego Zbawcy. Tej prawdy nie zachowała dla siebie, lecz  niezwłocznie powiadomiła apostołów, którzy również przybyli do grobu. Ona pierwsza rozmawiała z Panem Jezusem – zaznaczał. – W ten wieczór weźmy ze sobą w codzienność płonącą lampę prawdy Słowa Bożego, które odmieniło i przemieniło życie św. Marii Magdaleny. I tak jak każde pokolenie, tak i my pozostawiamy po sobie zapis historii, który ocenią następne pokolenia, bez wstydu i zażenowania, lecz z dumą i zadowoleniem. Życzmy sobie, by przyszłe pokolenia wspominały nas z wdzięcznością za pozostawiony ślad wiary. Będzie tak, gdy nasze życie przeżyjemy, głosząc i realizując prostą, ale skuteczną drogę pokoju i dobra – dodał abp dodał metropolita lwowski.

Na zakończenie Mszy św. ks. kustosz Witold Batycki podkreślił, że to spotkanie liturgiczne było najpiękniejszym wypełnieniem przesłania św. Marii Magdaleny sprzed 400 laty. – My dzisiaj całemu światu opowiadamy o Panu Bogu i naszej patronce św. Marii Magdalenie. Bogu niech będą dzięki za to nasze dzisiejsze spotkanie – powiedział kapłan, dziękując wszystkim, którzy przybyli na to rodzinne spotkanie, na które zaprosiła parafia pw. św. Marii Magdaleny i Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii.

Na zaproszenie odpowiedzieli i na spotkanie przybyli kapłani, a wśród nich ks. abp Mieczysław Mokrzycki, ks. prof. Tadeusz Guz, ks. dr Jacek Kucharski, ks. Krystian Malec, ks. prał. Jan Leon Mucha z Kielc, senator Jerzy Chróścikowski, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, europoseł Mirosław Piotrowski, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Piotr Olszówka, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wójt gminy Biszcza Zbigniew Pyczko z pocztem sztandarowym i szwadronem ułanów, wójt gminy Turobin Andrzej Kozina z delegacją, radni Rady Powiatu, etatowy członek zarządu Beata Strzałka, poczty sztandarowe Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Ligi Morskiej i Rzecznej, Piłsudczycy, Światowy Związek Zołnierzy AK, drużyna harcerska z Suśca i starszoharcerska „Pochodni” z Biłgoraja, zespoły śpiewacze z Rudy Solskiej, Kocudzy, „Zorza” z Dereźni, „Sąsiadeczki” z Korczowa i Okrągłego, „Borowiacy” z Janowa Lubelskiego, Grupa Rekonstrukcji Historycznych Paluch Bordzań, KGW z Rokitowa koło Turobina, Zarząd Oddziału NSZZ Solidarność w Biłgoraju, Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie WiN Okręg Lublin, Komitet Upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej, Akademia Myśli Chrześcijańskiej, Koła Przyjaciół Radia Maryja w  Lubartowie, Jarosławiu, Tarnogrodzie, Sandomierzu, Janowie Lubelskim, Krasnobrodzie, Tomaszowie Lubelskim, Obszy, Łukowej, Biłgoraju, Biuro Radia Maryja w Biłgoraju, wszystkie grupy modlitewne działające przy biłgorajskim sanktuarium. Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek.

„Rozmowy niedokończone” na temat „Św. Maria Magdalena świadek miłosierdzia, patronka naszych czasów”, transmitowane przez Radio Maryja, zakończyły poniedziałkowe spotkanie. Udział w nich wzięli ks. prof. Tadeusz Guz, ks. dr Jacek Kucharski, ks. Krystian Malec oraz ks. kustosz Witold Batycki

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.