- Reklama -

- Reklama -

Spotkanie opłatkowe członków Związku Inwalidów Wojennych RP

Spotkanie otworzył prezes Jan Filist. – Zgodnie z tradycją, jaka weszła już do kalendarza naszych imprez, Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie dla członków Związku, którzy wyróżniają się w działalności na rzecz związku – mówił prezes i powitał wszystkich obecnych, a szczególnie starostę biłgorajskiego Mariana Tokarskiego i Janinę Buczek-Różańską, która jako dziecko była więźniarką obozu na Majdanku. – Miniony rok był dobry, wynika to ze wzajemnej współpracy, poparcia ze strony władz samorządowo-administracyjnych i związkowych. Odwzajemniając dobrą współpracę z władzami powiatu i miasta, Oddział nasz był zawsze do dyspozycji. Braliśmy udział we wszystkich uroczystościach religijno-państwowych organizowanych na terenie miasta i powiatu – podkreślał prezes Jan Filist. Słowa podziękowania skierował do burmistrza Janusza Rosłana, który pomógł rozwiązać wiele spraw dotyczących biura Oddziału. Za dobrą współpracę podziękował też prezesom związków i stowarzyszeń kombatanckich.

1 stycznia 2015 r. Związek zrzeszał 187 członków. 1 stycznia 2016 r. stan wyniósł 186 członków. W minionym roku zmarli: Tadeusz Charkot, Jan Pieczonka, Andrzej Gęborys Władysław Kolaszyński. Ich pamięć obecni uczcili minutą ciszy.

Związek Inwalidów wojennych RP nie jest organizacją rozwojową. Członkowie liczą od 75 do 90 lat. W 2015 r. przyjęto 3 osoby, a są to podopieczni zmarłych członków.

- Reklama -

Prezes Jan Filist podsumował działalność w 2015 r. Praca Zarządu Oddziału w minionym roku koncentrowała się na: reprezentowaniu interesów inwalidów wojennych i wojskowych wobec organów władzy i administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zabieganie o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień; dążeniu do zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnionych, zdrowych i godziwych warunków egzystencji, doskonalenia opieki socjalnej, rehabilitacyjnej i leczniczej; rozwijaniu koleżeństwa, przyjaźni i więzi związkowej w oparciu o tradycje wspólnej walki i pracy społecznej; rozpowszechnianiu w społeczeństwie wiedzy o walkach niepodległościowych narodu polskiego i poniesionych w tej walce ofiarach; przygotowaniu wniosków o pomoc socjalną dla członków, którzy wymagają pomocy finansowej; współpracy z władzami samorządowymi, związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu; reprezentowaniu Związku przez obecność pocztu sztandarowego i delegacji Oddziału na uroczystościach organizowanych przez władze miasta i powiatu; wnioskowaniu i akceptacji wniosków o awanse, nagrody i wyróżnienia członków Związku. Ponadto Zarząd Oddziału wspierał swoich członków w rozwiązywaniu problemów i spraw życia codziennego. Dotyczyły one porad prawnych, interwencji w różnych instytucjach itp.

W kilku zdaniach prezes przedstawił historię Związku Inwalidów Wojennych RP, organizacji kombatanckiej, która w 2018 r. będzie obchodzić 100. rocznicę powstania. Kończąc swoje wystąpienie, życzył szczęśliwego Nowego Roku, dużo zdrowia, pomyślności, a gościom reprezentującym władzę administracyjną i samorządową pomyślności i wykonania zadań gospodarczych i inwestycyjnych ku zadowoleniu mieszkańców miasta i powiatu.

Podczas spotkania głos zabrał Marian Tokarski. Starosta podziękował za zaproszenie. – Jest mi miło, że mogę uczestniczyć w spotkaniu. Czuję się wyróżniony. Z wielką radością i wielką satysfakcją patrzę, jak uczestniczycie we wszystkich uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych – mówił Marian Tokarski, dziękując za zaproszenie i podkreślając, że obecność członków Związku na różnych uroczystościach świadczy o akceptacji wydarzeń, które się dzisiaj obchodzi, bo historia II wojny światowej ciągle budzi wiele emocji. Życzył wiele sił i zdrowia, radości życia.

Podczas spotkania wypowiedziano wiele serdecznych życzeń i upływało ono w miłej przyjacielskiej atmosferze.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.