- Reklama -

Spotkanie konsultacyjne w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Miasta Biłgoraj

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Biłgoraj. Następnie zostanie zaprezentowany model 3D stanu aktualnego Placu Wolności (pierwszy etap prac nad modelem 3D wyznaczonego elementu obszaru rewitalizacji). Przybliżymy również Państwu zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zaprezentujemy „kartę projektu” formularz pozwalający na zgłoszenie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022.

Na spotkaniu omówione zostaną projekty wizji rozwoju obszaru rewitalizacji oraz propozycje celów Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z kierunkami działań.

Spotkanie zakończy gra: Karty rozmowy (Democs) pozwalające na ustalenie celów obszaru rewitalizacji oraz identyfikację przykładowych kierunków działań.

Karta projektu (formularz online) oraz inne niezbędne informacje na temat procesu rewitalizacji w Mieście Biłgoraj znajdują się na stronie http://www.bilgoraj.pl/

w odnośniku REWITALIZACJA.

Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Agenda II spotkania konsultacyjnego

Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji Miasta Biłgoraj 25 stycznia 2017 r. godz. 16.00

 

Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Biłgoraj

- Reklama -

16.00-16.15 – Otwarcie spotkania i powitanie uczestników przez władze miasta

16.15-17.00 

1. Delimitacja obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Miasta Biłgoraj.

2. Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. Prezentacja pierwszego etapu prac nad modelem 3D oraz koncepcją funkcjonalno-przestrzenną.

17.00-17.15 Przerwa

17.15-17.45 

– Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele obszaru rewitalizacji Miasta Biłgoraj.

– Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów World Cafe przeprowadzonych na I spotkaniu konsultacyjnym.

17.45-18.00 Podsumowanie i zakończenie

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.