- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych – środowisko

Troska o lasy

Dbamy o stan ekosystemów leśnych, by mogły korzystnie wpływać na środowisko życia człowieka. Pracujemy nad zwiększeniem pochłaniania przez polskie lasy CO2, utrzymujemy sprawny system ochrony przeciwpożarowej oraz zwiększamy różnorodność biologiczną.

Chcemy, aby nasze lasy były zdrowe i miały odpowiednią strukturę, dlatego zwiększamy ich odporność na różne negatywne czynniki. Niestety pogłębiające się zmiany klimatu, których objawami są deficyty opadów, susze i wysokie lub ekstremalnie wysokie temperatury, ciepłe bezśnieżne zimy czy spadek poziomu wód gruntowych – istotnie osłabiają stan zdrowotny drzewostanów, co zwiększa ich podatność na choroby i szkodniki. Dlatego kluczową rolę w gospodarce leśnej powinny odgrywać gatunki drzew rodzimych, które wykazują cechy bardziej odpornych na zmieniające się warunki środowiskowe.

Trwałości lasów mogą zagrażać:

  • czynniki biotyczne: działalność owadów, grzybów patogenicznych, ssaków roślinożernych, roślin półpasożytniczych;

  • czynniki abiotyczne: ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry i ulewne deszcze), wysokie i niskie temperatury, niekorzystne właściwości gleby (np. niski poziom wód gruntowych);

  • czynniki antropogeniczne: pożary, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, działalność wydobywcza, zaśmiecanie.

- Reklama -

Skuteczna ochrona lasów wymaga prawidłowego i odpowiednio wczesnego rozpoznawania zagrożeń, dlatego leśnicy prowadzą stały monitoring środowiska leśnego, korzystają również z opracowań naukowych. Podejmowane przez nich działania ochronne opierają się o instrukcję ochrony lasu i mają charakter zintegrowany – łączą metody biologiczne, mechaniczne i chemiczne.

Usuwamy z lasu drzewa zasiedlone przez szkodniki, co pozwala ograniczyć szybkość i zasięg ich rozprzestrzeniania, a jednocześnie staramy się pozostawiać tzw. martwe drewno spełniające ważne funkcje ekologiczne (jego ilość w Lasach Państwowych stale rośnie). W miejscach, w których zostało pozyskane drewno, sadzony jest młody las. Wszędzie, gdzie to możliwe, na miejscu lasów jednogatunkowych i posadzonych niezgodnie z warunkami siedliskowymi sadzimy drzewa należące do gatunków lepiej dostosowanych do danego siedliska. Dzięki temu powstają lasy bardziej zróżnicowane, a tym samym bardziej odporne na różne zagrożenia. Odporność lasów zwiększamy, intensywnie promując odnowienia naturalne.

Ochrona przeciwpożarowa

Polskie lasy, w których dominują gatunki iglaste, należą do najbardziej palnych w Europie, dlatego podejmujemy zwiększone wysiłki, by przeciwdziałać ryzyku pożarów. W 2019 r. w lasach pozostających pod naszym zarządem doszło do 3239 pożarów, w 2020 r. były ich już tylko 2274. Posiadamy sprawny, stale udoskonalany system ochrony przeciwpożarowej. Jako jedyna instytucja w Polsce finansujemy loty patrolowe i gaśnicze. Wyczarterowane przez nas samoloty wspierają akcje gaśnicze. prowadzone przez straż pożarną – co roku w sezonie pożarowym (marzec–wrzesień) do naszej dyspozycji jest do 50 takich maszyn. W każdym regionie regularnie odbywają się wspólne ćwiczenia leśników i strażaków, których ponadto wspieramy finansowo. W latach 2019–2020 przekazaliśmy Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczym strażom pożarnym prawie 7 mln zł. Odzwierciedleniem dobrze działającego systemu przeciwpożarowego w Lasach Państwowych i dobrej współpracy z państwową i ochotniczymi strażami pożarnymi jest to, że w 2020 r. przeciętna powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych wyniosła zaledwie 0,23 ha – ogień był wykrywany i gaszony, zanim zdążył się rozprzestrzenić. Budowane przez nas zbiorniki retencyjne mają nie tylko znaczenie ekologiczne – w przypadku pożarów mogą pełnić rolę punktów czerpania wody.

Walka z zaśmiecaniem lasów

Stale rośnie ilość sprzątanych przez nas śmieci oraz kwoty przeznaczane na ten cel. Zaśmiecanie lasów to bardzo poważny problem, gdyż może przyczyniać się do powstawania pożarów, negatywnie wpływać na rośliny i zwierzęta, a także być źródłem skażenia gleb i wód gruntowych. W działaniach prewencyjnych oraz do wykrywania sprawców wykorzystujemy nie tylko patrole Straży Leśnej, ale również monitoring wizyjny.

red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.