- Reklama -

- Reklama -

Spółka nie odstapi od kontraktu

Artykuł "Jak uzdrowić biłgorajski szpital" ukazał się w numerze 9 (763) NOWej Gazety Biłgorajskiej. Był on relacją przekazaną przez starostę Kazimierza Pateraka ze wspólnego posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu z 23 lutego. Dyskutowano o przyszłości szpitala. Spotkanie to było zamknięte dla mediów. Starosta Kazimierz Paterak prosił, aby radni mogli porozmawiać w swoim gronie.

Władze spółki Arion nie zgadzają się ze słowami starosty biłgorajskiego. Ich sprostowanie dotyczy m.in. odstąpienia od kontraktu, niskiej jakości usług świadczonych przez spółkę, braku regulaminu wynagrodzeń. 

Zdaniem władz spółki Arion nieprawdziwe są następujące informacje:

1. "Ważne jest uzgodnienie, na jakich warunkach Arion odstąpiłby od kontraktu na rzecz nowego podmiotu, w tym wypadku Starostwa", gdyż spółka w ogóle nie planuje odstępować od kontraktu zawartego z NFZ w żaden sposób ani na żadnych warunkach.

2. "Były prowadzone wstępne rozmowy", gdyż żadne rozmowy, także wstępne, w sprawie odstąpienia przez spółkę ARION Szpitale sp. z o.o. w Lublinie kontraktu z NFZ na nowy podmiot nie były prowadzone. 

3. "Arion ma stanowisko, że może odstąpić kontrakt, jednak zależy na jakich warunkach. Mało prawdopodobne jest, że Arion odstąpi go bez rekompensat", gdyż przedstawiciele spółki ARION Szpitale nie wyrażali i nie wyrażają zgody na odstąpienie od kontraktu z NFZ, na żadnych warunkach.

- Reklama -

4. "Najwięcej dyskusji było na temat niskiego poziomu standardów świadczonych usług medycznych", gdyż spółka świadczy usługi na poziomie adekwatnym do poziomu referencyjności szpitala, zgodnie z obowiązującymi standardami i podczas żadnej z kontroli nie stwierdzono, aby usługi były świadczone na niskim poziomie.

5. "Sporo czasu poświęcono na temat braku regulacji wynagrodzeń pracowników personelu średniego", gdyż kwestia regulacji wynagrodzeń pracowników średniego szczebla jest uregulowana w regulaminie wynagradzania ARION Szpitale.

Władze spółki podkreślają, że spółka nie planuje odstępować od kontraktu pod żadnymi warunkami. Nieprawdziwa jest informacja, że były prowadzone rozmowy w tej sprawie. Żaden z przedstawicieli spółki nie wyraził chęci odstąpienia kontraktu. Spółka nie planuje odstąpić od kontraktu pod żadnymi warunkami.

W ostatnim czasie w szpitalu została przeprowadzona kontrola ISO, która nie stwierdziła, aby świadczenia zdrowotne były udzielane na niskim poziomie. Nie potwierdzają tego również badania ankietowe przeprowadzane wśród pacjentów oraz kontrole przeprowadzane przez NFZ. Wręcz przeciwnie w wyniku kontroli ustalono przykładowo, że laboratorium w szpitalu działa wzorowo. Dlatego stwierdzenie o niskiej jakości udzielanych świadczeń jest nieprawdziwe.

W spółce Arion Szpitale obowiązuje regulamin wynagradzania, który reguluje kwestie wynagrodzenia wszystkich pracowników. Dlatego stwierdzenie, że istnieje brak regulacji wynagrodzeń pracowników personelu średniego jest nieprawdziwe.

Pod pismem podpisał się Prezes Zarządu Arion Szpitale sp. z o.o. Rafał Radwański oraz Wiceprezes Zarządu Arion Szpitale sp. z o.o. Piotr Ruciński.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.