- Reklama -

Specjalistów więcej nie będzie

O lekarzy specjalistów w gorajskim ośrodku zdrowia pytał podczas jednej z sesji Rady Gminy Goraj radny Paweł Kuraś. Jego zdaniem, brakuje m.in. kardiologa czy ortopedy. Niestety, specjalistów nie przybędzie.

- Reklama -

O sprawie informowaliśmy kilka tygodni temu. Na jednej z sesji Rady Gminy Goraj radny Paweł Kuraś zgłosił interpelację dotyczącą dostępności usług opieki zdrowotnej. Jego zdaniem, wśród mieszkańców gminy bardzo często pojawiają się pytania dotyczące lekarzy specjalistów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Goraju. – Brakuje dyżurów takich specjalistów jak np.: kardiolog, ginekolog czy ortopeda, fizjoterapeuta. Często trzeba jeździć do innych miejscowości, co znacznie wydłuża czas i generuje dodatkowe koszty. Takich porad lekarskich potrzebują też często nasi seniorzy, co wiąże się dla nich również z dodatkowym wysiłkiem fizycznym dotarcia do właściwego lekarza – mówił radny.Podkreślił, że NZOZ w Goraju spełnia swoją rolę w zakresie zapewnienia podstawowej ochrony zdrowia. Jego zdaniem, mieszkańcy oczekują czegoś więcej, a mianowicie rozwijania placówki, ściągania nowych lekarzy specjalistów. – Świat idzie do przodu i tego samego ludzie oczekują od tego typu instytucji – argumentował.

Paweł Kuraś dodał, że podstawowa opieka zdrowotna jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym leżącym w gestii samorządu gminnego, jest zadaniem własnym gminy. Dlatego zwrócił się z prośbą do wójta o podjęcie rozmów, w porozumieniu z Komisją Spraw Społecznych Rady Gminy Goraj, z NZOZ w Goraju, w celu poszerzenia oferty usług opieki zdrowotnej o nowych lekarzy specjalistów. – Oczywiście, Urząd Gminy nie posiada bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie NZOZ-u, wierzę jednak, że mimo tego podejmie ten temat i spróbuje usiąść do rozmów z wyżej wymienioną placówką dla dobra wspólnego mieszkańców. Wątpliwości mieszkańców budzi także fakt, że spora część budynku nadal pozostaje niewykorzystana, a ludzie mają w pamięci to, jak niegdyś na parterze budynku funkcjonowała rehabilitacja pacjentów – dodał.

Jak się okazuje, obecnie takie świadczenia nie mogą być zrealizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Goraju, prowadzony przez doktor Elżbietę Wysocką, który świadczy podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy Goraj.

Wójt gminy Goraj Antoni Łukasik zwrócił się do doktor Elżbiety Wysockiej o udzielenie wyjaśnień zawartych w interpelacji radnego. Doktor poinformowała wójta, że nie ma możliwości świadczenia usług specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych przez prowadzony przez nią zakład z kilku powodów. Chodzi m.in. o brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu w podanych specjalizacjach oraz brak sprzętu niezbędnego do świadczenia tych usług. Dodatkowo brak jest środków finansowych w podstawowej opiece zdrowotnej na świadczenie usług specjalistycznych i rehabilitacji. Aktualnie prowadzony jest pilotaż opieki koordynowanej, który ma wskazać, jakie dodatkowe świadczenia mogą być realizowane w podstawowej opiece zdrowotnej i jeżeli zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej nowe świadczenia zostaną dodane do zakresu umowy, to będą one świadczone zgodnie z przewidzianymi zasadami i uzyskiwanymi środkami finansowymi. Ośrodek Zdrowia nie ma również możliwości zawierania kontraktów w zakresie tych usług z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Doktor Wysocka zapewniła, że będzie na bieżąco monitorować sytuację i w razie jakichkolwiek możliwości podejmie stosowne działania.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.