- Reklama -

Sołtysi gminy Biłgoraj zebrali się na specjalnej sesji

15 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biłgoraj miała miejsce sesja sołtysów – coroczne spotkanie sołtysów gminy Biłgoraj, na którym omawiane są najistotniejsze kwestie związane z pracą sołtysów oraz najważniejsze informacje dla mieszkańców gminy.

- Reklama -

Sesję otworzył zastępca wójta gminy Biłgoraj Wojciech Dziduch. Przywitał on przybyłych na spotkanie gości: Stefana Krauza – kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju, Tadeusza Kraczka – zastępcę kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju, Marka Deryło i Andrzeja Sarzyńskiego z PB ARiMR w Biłgoraju, Zdzisława Zwolaka z PZDR w Biłgoraju, Wiesławę Grankowską-Siek z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Biłgoraju oraz  Marzenę Błaszczak z Centrum Szkół Akademickich „Student” w Zamościu. Przedstawili oni informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowania dla upraw i hodowli rolniczych oraz warunków przyznania wsparcia finansowego na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej.  Marzena Błaszczak przedstawiła ofertę bezpłatnych kursów medycznych dla osób dorosłych prowadzonych przez CSA „Student”. Na sesji nie zabrakło kierowników i dyrektorów poszczególnych referatów i jednostek Gminy Biłgoraj.

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Wybierany jest przez zebranie wiejskie. Sołtys m.in. reprezentuje sołectwo na zewnątrz, przewodniczy radzie sołeckiej, zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom, bierze udział w sesjach rady gminy, występuje w imieniu sołectwa, występuje do wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.