Automax

Sołeckie pomysły na inwestycje

  Po raz kolejny mieszkańcy gminy Tereszpol zdecydowali, na jakie inwestycje przeznaczą środki funduszu sołeckiego. Będą remonty dróg, modernizacje remiz oraz doposażenia placów zabaw i boisk. Środki funduszu mają służyć poprawie bytu mieszkańców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości mieszkańców w danym sołectwie. O tym, na co przeznaczyć pieniądze "sołeckie", decydują tylko i wyłącznie sami obywatele. 

Najwyższa kwota z funduszu sołeckiego została przydzielona sołectwom Tereszpol-Kukiełki oraz Tereszpol-Zaorenda. Otrzymały one po ponad 38 tys. zł. Niewiele mniej, bo 37 tys. zł otrzymali mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty. Sołectwu Lipowiec na cele funduszu sołeckiego przydzielono 27  tys. Sołectwo Panasówka otrzymało ponad 17  tys. zł. Natomiast sołectwu Szozdy przyznano 16,8 tys. zł. Najmniej otrzymało sołectwo Bukownica, bo 14,6 tys. zł.

Mieszkańcy sołectw sami decydują o przeznaczeniu tej kwoty w formie głosowania nad poszczególnymi pomysłami. Do 30 września sołtys każdego sołectwa miał za zadanie przedstawić wójtowi wniosek zawierający decyzję mieszkańców wraz z kosztorysem i uzasadnieniem. I tak się stało w gminie Tereszpol.

Mieszkańcy Bukownicy pieniądze przeznaczyli na trzy zadania: zakup elementów wyposażania na plac zabaw dla dzieci (5 tys. zł), wykonanie tablic informacyjnych (3 tys. zł),  urządzenie placu przy altanie (6 633,77 zł).

Również mieszkańcy Lipowca uzyskane pieniądze rozdysponowali na trzy zadania. Za 10 tys. zł wykonane zostaną prace remontowe na drogach gminnych. 14 tys. zł pochłonie zakup materiałów i usług na dokończenie prac w remizie OSP w Lipowcu. Natomiast 3,1 tys. zł trafi na zakup sprzętu na wyposażenie szkoły filialnej w Lipowcu.

Sołectwo Szozdy 10 tys. zł przeznaczy na zakup wyposażenia i umundurowania dla miejscowej jednostki OSP. 6,8 tys. zł pochłonie doposażenie placu zabaw wraz z zakupem elementów ogrodzenia placu zabaw.

Mieszkańcy Tereszpola-Kukiełek za 2,5 tys. zł zakupią kruszywo na remont dróg gminnych. Największa kwota – 25,5 tys. zł – zostanie przeznaczona na dokończenie ogrodzenia i ułożenie chodnika na terenie placu szkolnego. Natomiast 10 tys. zł trafi do strażaków na dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej oraz selektywnego systemu powiadamiania dla OSP w Tereszpolu-Kukiełkach.

Sołectwo Tereszpol-Zaorenda całą kwotę przeznaczyło na modernizację miejscowego placu zabaw.

Mieszkańcy sołectwa Tereszpol-Zygmunty przydzieloną kwotę rozdysponowali na trzy zadania – remont dróg gminnych na terenie sołectwa (19 tys. zł); wykup działki pod przyszły plac zabaw dla dzieci  (11 tys. zł) oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej  (7 tys zł).

W sołectwie Panasówka cała kwota zostanie przeznaczona na zakup tłucznia na naprawę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.