- Reklama -

Śmieci będą częściej odbierane

Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami przedstawiła Agnieszka Oszust, referent do spraw gospodarki odpadami. Były to: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol, Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Frampol i zagospodarowania tych odpadów. Trzecia uchwała dotyczyła określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana dla mieszkańców, wynikająca ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy częstotliwości odbioru odpadów we Frampolu. Zgodnie z nową uchwałą zmieni się częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne na terenie Frampola:  

– w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- Reklama -

– w okresie od kwietnia do października w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień.

Pozostałe miejscowości położone na terenie Gminy Frampol nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.