- Reklama -

„Skorzystaj ze wsparcia i rozwijaj swoją firmę”

Rozmowa z Tomaszem Miśko, dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu.

 Skąd Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN na terenie powiatu biłgorajskiego?

– Zgodnie z projektem cała Polska jest strefą ekonomiczną, tzn. firmy, będąc w strefie, działają nie tylko na wyznaczonym do tego obszarze, ale mogą działać w każdym miejscu, rozwijać swój biznes i korzystać ze zwolnień podatkowych.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN obejmuje „swoim zarządzaniem” znaczną część województwa lubelskiego, czyli oprócz powiatu biłgorajskiego również powiaty: rycki, bialski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, łęczyński, łukowski, opolski, kraśnicki, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz miasta: Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

– Co to oznacza dla przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego?

– Przedsiębiorcy,  starając się o uzyskanie zwolnienia podatkowego, powinni po wszelkie informacje i pomoc w tym temacie zwrócić się właśnie do nas.

– Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców… Kto może je uzyskać?

– Każdy przedsiębiorca (mikro, mały, średni i duży), który planuje nową inwestycję (dotyczy to utworzenia nowej firmy, zwiększenia produkcji w już istniejącej firmie czy też wprowadzenia istotnych zmian w dotychczasowej produkcji), może ubiegać się o decyzję uprawniającą do zwolnień podatkowych.

- Reklama -

– Czy są jakieś szczególne wymagania dla firm, które warunkują otrzymanie takiego zwolnienia podatkowego?

– Zwolnień udzielamy firmom produkcyjnym lub przetwórczym. Trzeba wystąpić do ARP S.A. o decyzję w tej sprawie przed rozpoczęciem realizacji swojej inwestycji. Należy również spełnić kryterium wielkości zainwestowanych środków, czyli zainwestować określoną sumę w zależności od wielkości firmy i miejsca, gdzie inwestycja ma być realizowana. Np. w Biłgoraju i gminie Biłgoraj mikroprzedsiębiorca musi zainwestować minimum 200 tys. zł, mały przedsiębiorca – 500 tys., średni przedsiębiorca – 2 mln zł, a duży – 10 mln zł. Jednocześnie firmy w powiecie biłgorajskim otrzymują najwyższe wartości zwolnień w podatku dochodowym. Odpowiednio od przedsiębiorcy mikro do dużej firmy: od 70% do 50% wielkości zainwestowanych środków. To znacząca pomoc publiczna.

– Czy duże jest zainteresowanie z ich strony współpracą z zarządzającym strefą w naszym regionie?

Na terenie województwa lubelskiego wydaliśmy od początku obowiązywania nowej ustawy 14 decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców działających w różnych branżach: produkcji drzwi, naczep, kotłów, lawet, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych czy pasz. To bardzo dobry prognostyk, gdyż odczuwalny jest wzrost aktywności przedsiębiorców na tym terenie.

Zwracam się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą, również w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług oraz badań B+R: jeśli macie Państwo pomysł na nowy biznes, zamierzacie kupić nieruchomości (grunty, budynki), maszyny lub urządzenia (nowe lub używane) – warto skorzystać z ulgi podatkowej. Przez 15 lat nie będziecie Państwo płacić podatku dochodowego CIT lub PIT. Zapraszam do kontaktu z nami.

– W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skontaktować się z Państwa Oddziałem?
– Podaję nr tel. 15 822 99 99; mail: biuro@arp.pl, adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

- Reklama -