Usługi krawieckie

- Reklama -

Skorzystaj z zasiłku na usamodzielnienie

Mimo że program funkcjonuje od kilku lat, nie ma chętnych na korzystanie z niego. Być może to się zmieni. Uzyskać można nawet 5 tys. zł wsparcia. – Dotychczas nikt nie skorzystał z tej formy wsparcia. Planujemy możliwość udzielenia pomocy w wysokości maksymalnie 5 tys. zł. Jak wynika z naszego rozeznania, ta forma wsparcia nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Chcemy być przygotowani, jeśli zgłosi się do nas osoba z takim wnioskiem – mówi Anna Dziadosz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Dodaje, że z tego typu wsparcia nie skorzystał ostatnio nikt nawet na skalę województwa lubelskiego. Być może mieszkańcy Biłgoraja przełamią złą passę.

Aby program mógł być realizowany, podczas ostatniej sesji Rady Miasta Biłgoraj podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Zasiłek ten jest przyznawany na wniosek, który składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju. Do wniosku należy dołączyć m.in. szczegółowy plan ekonomicznego usamodzielnienia wraz z planem finansowym, odpowiednie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pomocy na wnioskowany cel z innych środków publicznych.

- Reklama -

Wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekroczyć 5 tys. zł. Osoba lub rodzina, której udzielono pomocy w formie zasiłku, musi udokumentować sposób wykorzystania zasiłku fakturami VAT lub imiennymi rachunkami.

Zasiłek nie podlega zwrotowi, jeżeli dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie tej formy pomocy nie przekracza określonego kryterium dochodowego. Natomiast osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek pod warunkiem zwrotu jego części lub całości.

Jeśli otrzymane środki zostaną wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymaną kwotę trzeba będzie oddać.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.