- Reklama -

- Reklama -

Skład rad seniorów w Polsce

- Reklama -

Artykuł edukacyjny Fundacji Bliżej Pasji w ramach projektu „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

- Reklama -

Skład rad seniorów w Polsce
Istotnym elementem powołania Rad seniorów jest jej skład. Jak wynika z art. 5c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.” Zakres podmiotowy gminnej rady seniorów został ustalony zatem bardzo szeroko.
Jedna część składu rady to osoby, które bezpośrednio reprezentują osoby starsze. Druga cześć rady, to osoby zajmujące się – zawodowo lub społecznie – działaniami z osobami starszymi lub na ich rzecz. Kolejna część rady to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku jako te instytucje, z których mogą wywodzić się członkowie rady seniorów. Mogą to być również przedstawiciele np. instytucji kulturalnych, zajmujących się ochroną zdrowia czy pomocą społeczną jako szczególnie predysponowanych do zasiadania w radach seniorów.
W statucie należy wskazać konkretną liczbę członków gminnej rady seniorów. Liczba członków tego organu będzie zależeć w głównej mierze od wielkości gminy oraz liczby i aktywności organizacji pozarządowych mających w niej siedzibę. Warto jednak rekomendować, by ciała te nie były zbyt liczne. Liczba członków rady powinna być w statucie określona konkretnie, w sposób nie wywołujący wątpliwości. W niektórych gminach praktykowane są również częściowe wybory, są również takie Gminy, w których rada seniorów jest w całości powoływana w drodze wyborów. Statut powinien precyzyjnie określać, w jaki sposób należy organizować rady – m.in. kto może dokonywać wyboru, kto może znaleźć się w gronie wybranych.
Członkowie Rady Seniorów mogą zostać do niej mianowani lub wybrani. Mianuje się zazwyczaj, zgodnie ze statutem Rady, osoby należące do lokalnych organizacji działających na rzecz seniorów, a także reprezentantów wójta, lub/oraz Rady Gminy lub/oraz ważnych instytucji działających na rzecz osób starszych (np. Ośrodka Pomocy Społecznej czy Domy Kultury). Mianować można jednak również osoby, które same zgłoszą chęć do pracy w Radzie, i – jeśli przewiduje to statut – zbiorą za swoją kandydaturą odpowiednią liczbę podpisów. Wówczas mogą być mianowane decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta. Niezależnie od preferowanego trybu naboru kandydatów do rady, warto zostawić miejsce/miejsca dla osób spoza organizacji. Czasem są one nieformalnymi liderami wspólnot sąsiedzkich.
Przede wszystkim warto zadbać, aby członkowie rady reprezentowali różne środowiska, a także o to, aby jej członkowie mieli świadomość, że nie reprezentują w niej swoich organizacji i wspólnot terytorialnych, lecz ogół seniorów zamieszkujących dana gminę (w tym osoby wykluczone społecznie).
W kolejnych artykułach: zasady tworzenia i działania rad seniorów.
Źródło: www.ngo.pl, www.eiro.pl, www.lex.pl, www.radyseniorow.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.