- Reklama -

Sierpień miesiącem trzeźwości

Alkoholizm to ciężka, śmiertelna, przewlekła i postępująca choroba polegająca na fizycznym i psychicznym uzależnieniu od alkoholu.Alkoholizm to choroba, która dotyka nie tylko pijącą osobę, ale całą rodzinę uwikłaną w codzienną frustrację, tłumienie emocji, rozczarowania, kłamstwa, stresy, lęki, obawy i dramaty.

Alkoholizm to choroba którą trzeba leczyć!

Prawie wszyscy ludzie myślą, że alkoholik to ktoś, kto stracił wszystko, jest samotny, bezdomny i zaniedbany. Alkoholizm kojarzy się z codziennym piciem, denaturatem i fioletowym nosem… Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że istotą uzależnienia od alkoholu jest nie wygląd, lecz utrata kontroli nad piciem, oraz niemożność zrezygnowania z picia alkoholu mimo ponoszenia negatywnych konsekwencji. Człowiek uzależniony tych konsekwencji nie widzi, natomiast jego otoczenie, jego bliscy widzą je i na różne sposoby próbują uzależnionemu przekazać swoje spostrzeżenia i odwieść od picia. On się przed tym broni i zaczynają się nasilać konflikty i nieporozumienia, co prowokuje uzależnionego do sięgnięcia po kieliszek… I koło się zamyka. W końcu dochodzi do codziennego picia, fioletowego nosa, chyba, że człowiek podejmie leczenie. Naszym celem jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o chorobie alkoholowej i jej leczeniu, oraz o ewentualnych problemach, które można napotkać na drodze wychodzenia z choroby alkoholowej. Uczymy co robić by nie pić i jak zapobiegać ewentualnym nawrotom picia. Pomagamy również najbliższym alkoholika zrozumieć ich problemy wynikające z uzależnienia; uczymy też jak pomagać komuś bliskiemu w zaprzestaniu picia.

W związku z tym przypominamy, że w Biłgorajskim Stowarzyszeniu Trzeźwości osoby uzależnione mogą otrzymać pomoc.

Działalność wewnętrzna stowarzyszenia:

· poniedziałek  godz. 18.00 – grupa  AA

godz. 16.00- 19.00 – doradca zawodowy

godz. 15.00-19.00 – psycholog – poradnictwo odwykowe

· wtorek godz.  09.00 – 13.00 – psycholog – terapeuta

· środa godz. 16.00 – 19.00 – psycholog – Punkt Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

·  czwartek godz. 08.30 – 11.30– psycholog – porady i konsultacje

 

Przy Stowarzyszeniu działa PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, gdzie przyjmuje psycholog i psycholog-terapeuta.

 

Psycholog pomoże w:

· podniesieniu świadomości i ekspresji emocjonalnej;

· pomocy w kryzysach w związkach albo trudnościach wychowawczych;

· wysłuchaniu, wsparciu i zrozumieniu trudności klienta;

· wspólnym określeniu przyczyn powtarzających się niepowodzeń, zidentyfikowaniu uruchamiających się emocji i mechanizmów zachowania;

· podniesieniu samoświadomości  i samokontroli;

· niesieniu pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;

· udzieleniu pomocy w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.

 

Psycholog – terapeuta może pomóc jeśli cierpisz z powodu takich problemów jak:

· masz niskie poczucie własnej wartości  i podchodzisz krytycznie do siebie;

· przeżywasz trudności osobiste, kryzys życiowy;

· masz poczucie, że napotykasz na bariery rozwoju osobistego;

· zmagasz się z ciężkim doświadczeniem

· Twój związek przeżywa kryzys, trudności, konflikty;

· doświadczasz problemów wychowawczych jako rodzic; chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko:

· masz trudności w nawiązywaniu  i utrzymywaniu kontaktów z ludźmi.

 

- Reklama -

PUNKT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Psychologa pomoże w:

· znalezieniu czynników determinujących pojawienie się przemocy;

· określeniu cech osobowości sprzyjających destrukcyjnym zachowaniom (np. autorytarność, sztywność);

· identyfikowaniu wczesnych sygnałów o przemocy;

· określeniu stresujących sytuacji doświadczanych przez rodzinę (np. konflikty małżeńskie, problemy ekonomiczne);

· diagnozowaniu czynników ryzyka pojawienia się przemocy;

· rozwijaniu umiejętności społecznych;

· wzmacnianiu odporności psychicznej;

· aktywizowaniu do samodzielnego działania.

 

 

W poniedziałek w godzinach 16.00-19.00 dyżur pełni doradca zawodowy.

Doradca  zawodowy  pomoże: 

· ustalić i pokonać bariery utrudniające znalezienie pracy,

· określić potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności,

· dokonać wyboru lub zmiany zawodu, kierunku szkolenia lub kształcenia,

· dokonać wyboru najskuteczniejszej metody poszukiwania pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości,

· przygotować się do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,

· przygotować dokumenty aplikacyjne – życiorys ( CV ), list motywacyjny,

· uzyskać informacje o rynku pracy

 

POMOCJEST BEZPŁATNA,  BEZ SKIEROWAŃ, 

MOŻNA POZOSTAĆ ANONIMOWYM

 

tel . 846864669

www.iskra.lbl.pl  

email: bstiskra@poczta.onet.pl

 

TELEFON ZAUFANIA – 846864669 

czynny od poniedziałku do czwartku15.00 – 19.00

 

Przy Urzędzie Miejskim w Biłgoraju, ul. Pl. Wolności 16 przyjmuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   we  wtorki godz. 16.00-18.00,  pokój nr 6  tel. 846869607– jest możliwość złożenia wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe.

Jeżeli chcesz przestać pić lub cierpisz zrezygnowany i osamotniony z powodu czyjegoś picia, zadzwoń – bo zaoferujemy Ci wszechstronną profesjonalną pomoc.

 

Z abstynenckim pozdrowieniem

Zarząd BST "ISKRA"

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.