- Reklama -

Sięgnij po stypendium!

"Równe szanse" – to program dla zdolnych i niezamożnych uczniów. Stypendium wynosi dla uczniów gimnazjów (750 zł) i szkół średnich (1500 zł). 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 (gimnazjum) i 4,3 (szkoła ponadgimnazjalna) na ostatnim świadectwie szkolnym, mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady przedmiotowej oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Termin składania wniosków mija 15 września 2017 roku. Szczegóły są dostępne na stronie Fundacji pod adresem http://www.flzb.lbl.pl/d/stypendia/rownac_szanse.  Regulamin dostępny jest również w biurze Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65.

 

"Mistrzowie Matematyki" – to program dla zdolnych matematyków gimnazjów i szkół średnich. Dla uczniów szkół gimnazjalnych stypendium wynosi 1500 zł (150 zł/mc), a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2500 zł (250 zł/mc).

Warunkiem uzyskania stypendium jest ocena co najmniej 5 z matematyki na koniec roku szkolnego, średnia ocen co najmniej 4.0 oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych. Wniosek można składać do 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://flzb.lbl.pl/d/o_fundacji/aktualnosci/465.

 

"Stypendia pomostowe" – program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. Roczne stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Termin składania upływa 31 lipca 2017 r. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://www.flzb.lbl.pl/d/stypendia/stypendia_pomostowe.

 

"Agrafka" – program skierowany jest do uczniów gimnazjów, liceów i studentów wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września 2017 do czerwca 2018 w wysokości do 300 zł miesięcznie.

Szczegóły są pod adresem:http://flzb.lbl.pl/d/o_fundacji/aktualnosci/462

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.