- Reklama -

Sesja sołtysów we Frampolu

W ostatni poniedziałek, 12 marca br. odbyła się sesja sołtysów z terenu Gminy Frampol.

Na wstępie Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki złożył sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego na 11 marca. Sołtysom, pełniącym tę funkcję powyżej 3 kadencji, wręczył okolicznościowe medale „Za zasługi dla Miasta i Gminy Frampol” – medale otrzymali: sołtys Radzięcina – Adam Kiszczak, sołtys Sokołówki – Marzena Sirko i sołtys Teodorówki-Kolonii – Henryka Kot. Burmistrz podkreślił, że sołtysi pełnią ważną rolę w swoich miejscowościach, stoją na czele mieszkańców
i reprezentują ich wobec organów gminy, ale jednocześnie są łącznikiem pomiędzy gminą a mieszkańcami. Jedynie sołtys jest uprawniony do złożenia wniosku o realizację zadań z funduszu sołeckiego i współpracuje przy realizacji tych zadań w ramach budżetu gminy. Burmistrz podkreślił duże zaangażowanie sołtysów i podziękował im za tę współpracę.
Dzięki funduszowi sołeckiemu i pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych przez stowarzyszenia udało się w ostatnich latach wykonać wiele zadań, potrzebnych mieszkańcom, wyremontować i wyposażyć świetlice.
Za zaangażowanie sołtysów, za współpracę przy realizacji tych zadań Burmistrz sołtysom podziękował i życzył im zdrowia, satysfakcji z pełnionej funkcji, realizacji założonych planów i docenienia przez mieszkańców ich pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Głównym tematem sesji było omówienie sposobu wykonania zadań zaplanowanych do realizacji w 2018 r. w ramach funduszy sołeckich. Poruszono także wchodzące w życie zmiany dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i rolę sołectw w zakresie opiniowania projektów uchwał z tej tematyki. Dyskutowano też o organizacji tegorocznego Turnieju Miejscowości, zgodnie uznano, że turniej powinien się odbyć – do końca marca sołtysi mają zastanowić się, kto będzie organizatorem turnieju, które miejscowości zgłoszą się do udziału w turnieju, a także gdzie i kiedy odbędzie się turniej.

Sołtysi interesowali się terminem przystąpienia do planowanego montażu instalacji solarnych, budowy oczyszczalni przydomowych i możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań z programu Leader.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.