- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Seniorze wybierz sobie radę

Od dziś (20.05) trwa głosowanie na kandydatów do Biłgorajskiej Rady Seniorów. Na pozór nic ważnego, ale to właśnie ci ludzie pomagają władzom miasta rozwiązywać problemy ludzi starszych. Głosować można do 2 czerwca, a my podpowiadamy jak to zrobić i kto kandyduje.

- Reklama -

 1. Głosowanie na kandydatów do Biłgorajskiej Rady Seniorów odbędzie się w terminie od 20 maja do 2 czerwca 2022 r.
 2. Do glosowania uprawnione są podmioty, które:
  – zrzeszają osoby starsze powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Miasta Biłgoraja;
  – działają na terenie Miasta Biłgoraja i zgodnie ze swoim statutem realizują zadania na terenie Miasta Biłgoraja.
 3. Można wskazać maksymalnie 15 popieranych kandydatów na członków Biłgorajskiej Rady Seniorów poprzez postawienie znaku X przy ich imieniu i nazwisku na karcie do głosowania.
 4. Głos jest ważny, jeśli na karcie znak X postawiono przy – od I do 15 kandydatów. Wszystkie inne GLOSY- O skreśleń lub I 6 i więcej są głosami nieważnymi.
 5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, pok. nr 8 oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja https://www.bilgoraj.pl/ od dnia 20 maja 2022 r.
 6. Wypełnioną kartę wyborczą w zamkniętej kopercie:
  składa się w urnie wyborczej wystawionej w Urzędzie Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, sala obsługi interesanta – parter, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7.30- 15.30, wtorek od godz. 8.00- 16.00).
 7. Karty do głosowania, które wpłyną po określonym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione nie zostaną uwzględnione.
 8. Wynik głosowania ustala powołana przez Burmistrza Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Bunnistrza, dwóch przedstawicieli Rady Miasta Biłgoraja dwóch przedstawicieli środowiska senioralnego.
 9. Komisja Wyborcza po weryfikacji kart wyborczych i zliczeniu głosów, sporządza listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią Biłgorajską Radę Seniorów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzane przez członków Komisji Wyborczej, o której mowa w punkcie 8.
 10. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów, uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacja o osobach, które zostały wybrane do Biłgorajskiej Rady Seniorów. Burmistrz ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraja i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biłgoraja, w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania.
 11. Załącznikami do ogłoszenia są:
  1) Lista kandydatów na członków Biłgorajskiej Rady Seniorów wraz z krótki opisem dotychczasowej działalności.
  2) Wzór karty do głosowania.

- Reklama -

Lista 21. kandydatów jest dostępna na stronie

lista kandydatów

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.