- Reklama -

Senior zawsze młody duchem

Organizatorami spotkania był Zespół Śpiewaczy Zorza z Dereźni przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Senior ma znaczenie”. Wszystko po to, aby seniorzy mogli czuć się potrzebni i docenieni. Spotkanie było potwierdzeniem tego, że senior zawsze młodym duchem potrafi się wesoło zabawić oraz przyjemnie spędzić czas. Sobotniego wieczoru w Dereźni można było posłuchać dobrej muzyki, porozmawiać, powspominać dawne czasy, potańczyć.
Podczas spotkania Dariusz Świerczyński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, mówił o odpadach, wodzie oraz o tym, jak dbać o sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Mówił, że woda w gm. Biłgoraj jest bardzo dobra, nie jest chlorowana. Jakość urządzeń utrzymywana jest w jak najlepszym stanie sanitarnym. Różni się składem chemicznym w zależności od tego, gdzie jest ujęcie. Przestrzegał również przed tym, co mieszkańcy wrzucają do sieci kanalizacji. Szczególnie ostrzegał przed wrzucaniem chusteczek nawilżanych do toalety. Nie rozpuszczają się one i powodują częste awarie. Nie należy wrzucać do urządzeń sanitarnych, studzienek kanalizacyjnych: waty, pieluch, podpasek, odzieży, rajstop, tekstyliów, ręczników papierowych, materiałów budowlanych, odpadów z hodowli zwierząt, tłuszczów, olejów i innych odpadów nie rozpuszczających się w wodzie. Do sieci kanalizacyjnej nie można również odprowadzać wód opadowych oraz podłączać rynny z dachów. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje problemy eksploatacji sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków. Powoduje to wzrost kosztów eksploatacyjnych. Odpady te wcześniej czy później i tak muszą zostać usunięte.
Podczas spotkania wystąpiły zespoły z terenu gminy Biłgoraj. Rozstrzygnięto również konkurs na najlepszą szarlotkę. Na zakończenie do tańca grała kapela „Wygibusy”.
Projekt „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.