- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Senior ważny codziennie!

- Reklama -

15 grudnia w Restauracji Sitarska odbyła się Gala Partycypacji, podsumowująca projekt „Senior ważny codziennie!”. Podczas spotkania m.in. zostały przedstawione projekty obywatelskie seniorów, nie zabrakło wspólnego śpiewania. Jak zgodnie podkreślali tego dnia seniorzy, działania w ramach projektu przyniosły im wiele korzyści. Stali się aktywniejsi, odważniejsi, a niejeden z nich odkrył swoje pasje na nowo.

Projekt „Senior ważny codziennie!” realizowany był przez okres ostatnich dziesięciu miesięcy przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. W ramach projektu seniorzy mieli okazję wyjść z domu, rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Projekt skierowany był do seniorów z powiatu biłgorajskiego i głównym jego celem było zwiększenie czynnego udziału osób po 60. roku życia w życiu lokalnym. Cele wydarzenia to m.in. propagowanie dobrych praktyk partycypacji seniorów, w tym działań i projektów wspierających aktywność społeczną, dyskusja o problemach osób starszych w powiecie biłgorajskim i możliwych kierunkach wsparcia mobilizujących potencjał lokalny, podsumowanie efektów pracy seniorów w projekcie, czyli 17 inicjatyw, w których wzięło udział ponad 250 seniorów z powiatu biłgorajskiego. Co seniorzy robili? Uczyli się, poznawali się, uczestniczyli w warsztatach integracyjnych i wyjazdach. Dowiedzieli się, jak realizować inicjatywy. Prowadzone były różnego rodzaju kampanie, mówiące m.in. o zdrowiu i bezpieczeństwie. Gala to ostatni element projektu. Była to okazja do pochwalenia się inicjatywami, których podjęli się seniorzy

- Reklama -

Wszystkich obecnych powitała Monika Dominik, wiceprezes Fundacji Bliżej Pasji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrz Janusz Rosłan oraz dyrektor GOK w Biłgoraju Celina Skromak.

– To państwo na co dzień udowadniacie, że aktywność życiowa nie kończy się na zawodowej. To państwo kultywujecie lokalne tradycje, rozwijacie własne pasje i zarażacie tym młodsze pokolenia. To państwu chce się wyjść z domu i spotkać z innymi – zwróciła się do uczestników projektu dyrektor Celina Skromak.

Projekt zapoczątkował także działalność „Seniorklubu”, którego główne założenia to zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym, zwiększenie możliwości wpływu osób starszych na otaczającą rzeczywistość oraz szansa na zaspokojenie potrzeb seniorów. Jak mówiła Agnieszka Wojnarska, wiceprezes Fundacji Bliżej Pasji, do tej pory zorganizowano cztery spotkania „Seniorklubu”, których celem była dyskusja o problemach seniorów oraz pomysłach na ich rozwiązanie.

Projekt „Senior ważny codziennie!” współfinansowano ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.