- Reklama -

Sejmik Samorządów Uczniowskich

Sejmik poświęcony był dziedzictwu wielu kultur naszych Małych Ojczyzn i przebiegał pod hasłem "Otwartość i tolerancja ". 

Udział w nim wzięli uczniowie gimnazjów z terenu powiatu biłgorajskiego: z Majdanu Starego, Hedwiżyna, Frampola, Bukowej, Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju i Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. W programie była m.in. debata przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju, gra miejska "Biłgoraj miastem wielu kultur" i konkurs plastyczny. 

Na wstępie zebranych gości i delegatów zjazdu powitała wicedyrektor gimnazjum Irena Maksymiec. – Czy różność lub inność może być wartością, być wzorem do naśladowania i czy może opiewać w dobro? A jak wiadomo, dobro jest jedną z tych wartości, którym nasza szkoła bardzo hołduje – mówiła. Przypomniała ona słowa wielkich autorytetów w dziedzinie otwartości i tolerancji, m.in. Józefa Tischnera. Każdy powinien mieć szansę zachowania swojej tożsamości kulturowej – tak o tolerancji mówił ten wybitny ksiądz i filozof. Ważna jest również chęć poznania, zwrócenia się ku innemu, wyjścia naprzeciw. W praktyce jest to trudne, ale jest podstawą ludzkiego ładu na ziemi. 

O tolerancji mówił także reportażysta i podróżnik Ryszard Kapuściński, który napisał: "Będziemy ciągle spotykać nowego innego, winniśmy szukać z nim dialogu i porozumienia. Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich innych uczy mnie, że tylko życzliwość do drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa".

- Reklama -

O wielokulturowości Biłgoraja w swojej prelekcji mówił także Andrzej Czacharowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Biłgoraju. Była także debata przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju.

Uczestnicy sejmiku wzięli udział w grze "Biłgoraj miastem wielu kultur" i odwiedzili znaczące dla historii Biłgoraja miejsca. Po prezentacji jej efektów i podsumowaniu konkursu plastycznego była część artystyczna i głosowanie nad uchwałą sejmiku.

Sejmik Samorządów Uczniowskich Powiatu Biłgorajskiego organizowany jest już od 13 lat. Idee przyświecające realizacji tego przedsięwzięcia to przede wszystkim: spotkanie samorządów szkolnych gimnazjów z terenu powiatu biłgorajskiego, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji działań opartych na demokracji szkolnej oraz rozwijanie postaw demokratycznych.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.