- Reklama -

Samotni płacą najwięcej

Niech ludzie wiedzą!

Do naszej redakcji przyszli mieszkańcy gminy Tarnogród i prosili o poruszenie na łamach gazety nurtującego ich problemu. Chodzi o opłatę śmieciową w ich gminie. Jeszcze w listopadzie minionego roku tarnogrodzcy radni zdecydowali o podwyżce o 4 zł (za śmieci segregowane) od każdego gospodarstwa, bez względu na to, ilu jest osobowe. Po wprowadzonych zmianach gospodarstwa 1-osobowe płacą 10 zł, 2-osobowe 16 zł, 3-5-osobowe 22 zł, a 6-osobowe i więcej 26 zł. Zdaniem naszych czytelników taka sama podwyżka dla wszystkich gospodarstw najbardziej dotknęła te najmniejsze, 1-osobowe. Jest ich w gminie Tarnogród ponad 200. – Podatki płacimy wszyscy i są one jednakowe dla wszystkich. Opłata śmieciowa to też jest jeden z podatków, powinien być on dla wszystkich jednakowy. Jak ja płacę 10 zł, to niech 2-osobowa rodzina płaci 20 zł, a 3-osobowa 30 zł – twierdzi jedna z osób. – My nie mówimy, że my nie chcemy płacić, bo chcemy płacić. Ale niech wszyscy płacą tak samo, po równo – twierdzą i skarżą się, że radni nawet nie chcieli słuchać ich argumentów. – Niestety, wielu z nas ma 800 zł emerytury i nie jest w stanie nawet leków wykupić. Nie dość, że nawet na lekarstwa brakuje, to teraz musimy płacić 10 zł za śmieci, których nawet nie produkujemy – zauważają rozgoryczeni, dodając, że radni tą uchwałą „uderzyli” w najsłabszą grupę w społeczeństwie, a ich wniosek został całkowicie zbagatelizowany. – Niech ludzie wiedzą, jakich mamy radnych. Jak oni traktują najsłabszą grupę w gminie – dodawali.   

Wnioskowali o zmianę uchwały

Osoby samotnie żyjące w 1-osobowych gospodarstwach w Tarnogrodzie złożyły wspólny wniosek o zmianę uchwały śmieciowej. Wniosek otrzymała Rada Miejska oraz burmistrz Tarnogrodu. „Prosimy o wstrzymanie wykonania oraz o zmianę uchwały Rady Miejskiej nr XII/72/2015 podjętej dnia 25.11.2015 r. i ponowne ustalenie nowych stawek opłaty za wywóz śmieci oraz zastosowanie innego, bardziej sprawiedliwego sposobu określania wysokości tej opłaty. Stawki opłaty ustalone ww. uchwale rażąco dyskryminują gospodarstwa 1-osobowe, nakładając na nie niewspółmiernie wysokie obciążenia finansowe. Prosimy o zmianę krzywdzących nas stawek opłaty” – tak we wniosku napisały samotnie mieszkające osoby w gminie Tarnogród. Mieszkańcy zwrócili uwagę na to, że podwyżka dla wszystkich gospodarstw wyniosła 4 zł, co oznacza, że teraz opłata na 1 osobę w gospodarstwie 1-osobowym wynosi 10 zł, maleje ze wzrostem ilości osób w gospodarstwie i już w gospodarstwie 6 i więcej osobowym wynosi 4,33 zł i mniej. „Rażąca dysproporcja w kwotach opłaty przypadającej na 1 osobę jest niezrozumiałą” – piszą mieszkańcy, którzy zwracają uwagę, że w przypadku gospodarstw 1-osobowych dodawane 4 zł skutkują podwyższeniem opłaty o 67%. Dla gospodarstw 6-osobowych i więcej, ta sama kwota 4 zł przekłada się na podwyżkę opłaty o 18%. 

Jak zaznaczają mieszkańcy, nie istnieją żadne podstawy faktyczne, które przemawiałyby za rozwiązaniem przyjętym w uchwale. „Wiadomym jest, że 1-osobowe gospodarstwa prowadzone są przez osoby w większości starsze, chore, utrzymujące się z renty lub emerytury. Niektórzy z nas nie wykupują lekarstw, bo ich na to nie stać, a tymczasem jesteśmy obciążani największymi opłatami za wywóz śmieci” – piszą rozgoryczeni właściciele 1-osobowych gospodarstw. Zaznaczają jednocześnie, że w ich gospodarstwach produkowana jest znikoma ilość śmieci w porównaniu z gospodarstwami wieloosobowymi. 

- Reklama -

Mieszkańcy we wniosku podkreślają także, że w prowadzonych gospodarstwach w pojedynkę wszystkie opłaty stałe są opłacane przez 1 osobę, podczas gdy w rodzinach wieloosobowych są one dzielone na wszystkich domowników. Przytaczają oni statystyki krajowe, zgodnie z którymi wydatki na utrzymanie gospodarstwa 1-osobowego są o 70% większe od wydatków w gospodarstwach wieloosobowych. 

Zdaniem osób samotnie żyjących, uchwała przyjęta przez radnych powoduje, że koszty związane z zagospodarowaniem śmieci w gminie są w rzeczywistości w znacznym stopniu przerzucane na gospodarstwa 1-osobowe. „Osoby starsze i samotnie żyjące w 1-osobowych gospodarstwach i produkujące najmniejszą ilość śmieci płacą za mieszkańców żyjących w gospodarstwach wieloosobowych wytwarzających tych śmieci dużo więcej. Wynika z tego, że im kto produkuje więcej śmieci, tym mniej płaci” – twierdzą mieszkańcy. 

Według wnioskodawców, podjęta w listopadzie uchwała narusza zasadę równości obywateli wobec prawa, o czym mówi nasza Konstytucja. „Działania władzy publicznej skutkujące nadmiernym obciążeniem jednej grupy noszą znamiona działań dyskryminujących tę grupę i jako takie są zabronione w świetle obowiązujących przepisów prawa” – podkreślają samotnie gospodarujący mieszkańcy.

Odpowiedź bez zrozumienia

Na wniosek mieszkańców odpowiedział przewodniczący tarnogrodzkiej rady Piotr Marczak. W piśmie zaznaczył, że radni przeanalizowali przedłożony wniosek, jednak postanowili nie zmieniać swojego stanowiska w spawie zmiany opłaty za śmieci. Radni uznali bowiem, że przyjęta metoda i ustalanie jej wysokości są prawidłowe, obiektywne i sprawiedliwe. Jak informował przewodniczący, rada jednogłośnie stwierdziła, że zmian do tej uchwały nie wnosi. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.