- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Są pieniądze dla strażaków. Można już składać wnioski

Tym razem jako dodatek do emerytury. Dla strażaków ochotników, którzy brali udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło dodatek w kwocie 200 zł miesięcznie. Są jednak pewne warunki...

- Reklama -

9 lutego 2022 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA dotyczące ustalenia wzoru wniosku
o przyznanie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Świadczenie wynosi 200 zł miesięcznie, ale co roku będzie waloryzowane. Wnioski można już składać. Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez okres co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP, czyli brane będą pod uwagę łączne lata wyjazdów na akcje ratowniczo-gaśnicze. Na razie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju nie wpłynął jeszcze żaden wniosek.

KP PSP w Biłgoraju ewidencjonuje dane dotyczące udziału członków OSP
w akcjach ratowniczo-gaśniczych od 1 stycznia 2012 r. Aby udokumentować wcześniejszy udział strażaka w tych działaniach przed 2012 r. należy uzyskać poświadczenie 3 świadków. Jeden z nich musi pełnić funkcję publiczną lub być pracownikiem gminnym w tamtym okresie, natomiast pozostali mogą być druhami z danej jednostki – wyjaśnia mł. bryg. Albert Kloc, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju.

- Reklama -

Świadkiem nie może być:
– rodzina wnioskodawcy,
– pracodawca wnioskodawcy,
osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju znajduje się wniosek oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego wypełnienia. Link do strony kliknij tutaj

Zdjęcie z miejsca zdarzenia

- Reklama -

Zostaw odpowiedź