- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Są pieniądze dla OSP oraz organizacji pozarządowych

Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych organizacji pozarządowych mogą już składać wnioski. Zarząd powiatu w Biłgoraju ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania, które zrealizować będzie można w przyszłym roku.

Konkurs ofert skierowany jest miedzy innymi do jednostek OSP. Pieniądze pozyskać mogą na zadnia z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności. Może być to również upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności przeprowadzany w formie konkursów, imprez, publikacji. Chętni będą mogli doskonalić umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia lub szkolenia. Jest także możliwość podniesienia gotowości bojowej jednostek OSP poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wystarczy, że druhowie do 28 grudnia złożą wnioski na te działania.

Oprócz OSP wnioski mogą składać również inne organizacje pozarządowe. Działania, na które można pozyskać pieniądze, dotyczyć muszą: kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji zdrowia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa oraz ochrony ludności.

1. Kultura – organizacja imprez artystyczno-kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, integracja środowisk w celu upowszechniania tradycji lokalnej, inicjowania, kontynuacji i podtrzymywania wartości historycznych, humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.

2. Kultura fizyczna – organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu; uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym.

3. Turystyka ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa – organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego; wyznaczenie lub konserwacja szlaków turystycznych.

- Reklama -

4. Ochrona i promocja zdrowia – realizacja działań o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz programów terapeutycznych; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.

5. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności – upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności w formie konkursów, imprez, publikacji; doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia, szkolenia; podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Wnioski składać można do 28 grudni br., do godziny 15.30. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju (I piętro, pokój 106). 

 

red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.