- Reklama -

- Reklama -

Są pieniądze dla naszych gmin! Zobaczcie kto dostał, ile i na co

Są wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 30 mld zł rozdysponowano pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, które zgłaszały swoje potrzeby i najważniejsze inwestycje. Tak to wygląda, jeśli chodzi o powiat biłgorajski i gminy. Oto lista inwestycji, które na pewno zostaną dofinansowane.

- Reklama -

Gmina Aleksandrów

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie – 4,75 mln

Gmina Biszcza

Pasaż pieszo-jezdny wraz z uporządkowaniem terenów rekreacyjnych przy GOKSiR – 4,75 mln

Przebudowa dróg na terenie Gminy Biszcza – 10,45 mln

Gmina Frampol

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – 6,5 mln

Gmina Goraj

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Goraj – 4,99 mln

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty – etap II – 4,98 mln

Gmina Józefów

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Józefów– 4,9 mln

Gmina Księżpol

Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L – 8 mln

Gmina Łukowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród – 9,8 mln

Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łukowa – 1,38 mln

Gmina Obsza

- Reklama -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2954L Obsza-Zamch w zakresie budowy chodnika – 3,8 mln

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obsza – 4,65 mln

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza – 1,35 mln

Gmina Potok Górny

Budowa hali sportowo – widowiskowej w Potoku Górnym – 9,89 mln

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Potok Górny – 0,95 mln

Gmina Tarnogród

Udostępnienie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w Gminie Tarnogród poprzez przebudowę i remont dróg gminnych – 4,49 mln

Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych – 6,95 mln

Gmina Tereszpol

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tereszpol – 5,7 mln

Gmina Turobin:

Modernizacja obiektów Zespołu Szkół w Turobinie –  8,5 mln

Modernizacja dróg gminnych – 4,9 mln

Powiat Biłgorajski

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju – etap I– 15,9 mln

Budowa dr. gm. Nr 109266L od km 0+012,60 do km 0+313,25 i dr. gm. bez nr od km 0+003,60 do km 0+455,55 ul Spokojna wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rz. Czarna Łada – 4,99 mln

Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Sól oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w miejscowości Ciosmy – 6,8 mln

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.