- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Są dotacje dla bezrobotnych. Na założenie działalności gospodarczej

Nawet ponad 23 tysiące złotych, mogą dostać zainteresowani założeniem własnej działalności gospodarczej. Podstawowy warunek, to status osoby bezrobotnej, potwierdzony rejestracją w Urzędzie Pracy i wiek powyżej 30 lat. Przyszłym przedsiębiorcom z powiatu biłgorajskiego, podajemy te najważniejsze warunki jakie muszą spełnić, żeby otrzymać dotację.

- Reklama -

Do projektu kwalifikują się osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa
lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z
wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiIDG lub
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

– osoby bezrobotne (tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach
oraz osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, lub
pracujący w ramach umowy cywilnoprawnej., których miesięczne zarobki nie
przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia.

- Reklama -

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej –w formie
stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 zł.
Fakultatywne wsparcie pomostowe przez 12 mies. – 650,00/m-c

Kontakt 661-707-596

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.